Chat with us, powered by LiveChat

W każdym małżeństwie mogą pojawić się problemy, których skutkiem może być separacja lub rozwód. Jeśli mamy dzieci, zawsze chcemy dla nich jak najlepiej. Dbamy o to, żeby nie stała im się żadna krzywda. Jeżeli między dorosłymi dochodzi do nieporozumień, warto zadbać o to, żeby jak najmniej ucierpiały na tym dzieci. Trzeba również wziąć pod uwagę…

Wpis ostrzeżenia i wezwanie do ujawnienie swego prawa, wobec niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Zarys stanu faktycznego: Nieruchomość nr 3 jako współwłasność należała w częściach równych do 4 osób. W ten sposób, że ½ należała do małżeństwa Kowalskich (na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej) zaś druga połowa należała do małżeństwa Nowaków (również na…

Instytucja separacji pojawiła się w regulacjach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na skutek nowelizacji, która weszła w życie w 1999 r. Pomimo faktu, że instytucja ta funkcjonuje w polskim systemie prawnym już wiele lat, bardzo często występują trudności ze zrozumieniem różnic pomiędzy separacją a rozwodem. Przesłanki orzeczenia separacji Separacja uregulowana jest w dziale V Kodeksu rodzinnego…

W jaki sposób  ustalić kontakty z dzieckiem na czas trwania procesu o rozwód?  Rozważania dotyczące możliwości zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem wyłoniły się z chwilą otrzymania pytania: w jaki sposób w trakcie postępowania w sprawie o rozwód,  – gdy sąd nie orzekł jeszcze w przedmiocie sprawowania opieki nad dzieckiem, zaś dziecko faktycznie pozostaje przy matce –…

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Zniesienie majątkowej wspólności następuje wtedy z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia.  Katalog ważnych powodów wstecznego zniesienia wspólności małżonków…

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, ciąży na obojgu rodzicach. Nierzadko zdarza się, że jedno z rodziców uchyla się od wykonywania tego obowiązku. Istnieje wówczas możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o alimenty. W przypadku gdy powodem jest dziecko małoletnie, w…

Zawarcie małżeństwa kreuje w sferze osobistej i majątkowej każdego z małżonków nowe prawa podmiotowe oraz odpowiadające im wzajemnie obowiązki drugiego małżonka. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Obowiązek wzajemnej pomocy obejmuje wyrażony…

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.) rodzice zobowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania dziecku, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Jest to tzw. „obowiązek alimentacyjny”. Zakres tego…

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij