Chat with us, powered by LiveChat

Umowa składa się z oświadczeń woli stron tej umowy. Kodeks cywilny stanowi natomiast, iż skutki wadliwie wydanych oświadczeń woli mogą być usuwane w specjalnym trybie. Jedna z wad oświadczeń woli jest błąd. Kodeks cywilny nie definiuje tego pojęcia, jednakże możemy przyjąć, iż błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność ta może…

Sędzia-komisarz prowadzący postępowanie upadłościowe wydaje postanowienie określające które przedmioty należące do upadłego wchodzą w skład masy upadłości. Postanowienie takie doręcza się wierzycielom. Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Należy pamiętać, że jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest…

W sytuacji gdy Sąd uzna wniosek o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za zasadny, wówczas wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym: 1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL upadłego dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; 2) określa, że upadły…

W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie zmiana do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2015, Poz. 233 j.t., w dalszej treści p. u. i n.). Wskazana zmiana umożliwiła ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Przed wejściem w życie tej zmiany możliwość ogłoszenia upadłości istniała co do…

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij