Chat with us, powered by LiveChat

Potrącenie jest jednostronnym oświadczeniem, na mocy którego wzajemne zobowiązania stron umarzają się. W prawie cywilnym istnieje możliwość szerokiego potrącania wzajemnych długów. Inaczej jednak tę kwestie reguluje Kodeks pracy w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia z wierzytelnościami pracodawcy (lub innych osób) względem pracownika. Co do zasady potrącenia możliwe z wynagrodzenia pracownika można podzielić na dwa rodzaje: potrącania…

Roszczenie o przywrócenie do pracy jest jednym z roszczeń przysługujących pracownikowi w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony. Orzeczenie sądu przywracające pracownika do pracy może zostać wydane w sytuacji, gdy upłynął już okres wypowiedzenia umowy o pracę. Przywrócenie do pracy nie następuje jednakże automatycznie na podstawie wyroku sądu. Konieczne jest jeszcze…

W momencie skorzystania przez pracodawcę lub pracownika z instytucji zawartej w art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., Nr 1502 j.t.), który stanowi, że umowa o pracę może być rozwiązana przez oświadczenie jednej ze stron złożone drugiej stronie z zachowaniem okresu wypowiedzenia…

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, niezależnie od tego, która ze stron wystąpiła z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę, pracownik zobowiązany jest świadczyć pracę do końca okresu wypowiedzenia. Nie zawsze jednak pracodawca czy też sam pracownik chce, żeby pracownik w okresie wypowiedzenia świadczyć pracę. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawcy przysługuje pewnego…

Mimo że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę posiada zagwarantowane prawo do płatnego wypoczynku, to jednak nie zawsze udaje jej się w pełni wykorzystać przypadający jej wymiar urlopu wypoczynkowego. Na mocy art. 161 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Niemniej jeśli…

Decydującą rolę w analizie charakteru pracy ubezpieczonego z punktu widzenia uprawnień emerytalnych ma możliwość jej zakwalifikowania pod którąś z pozycji jednego z wykazów, stanowiących załączniki do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2014 r. III AUa 971/13, Publ. – LEX nr 1448515) Zgodnie z art. 184 ustawy…

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij