Chat with us, powered by LiveChat

Klientka chciałaby dokonać sprzedaży mieszkania odziedziczonego w połowie 2009 r. po zmarłym małżonku. Jest zainteresowana kwestiami związanymi z opodatkowaniem tej transakcji, w tym podatkiem od spadku i dochodowym. Warto bowiem wskazać, że mieszkanie nabyte zostało w trakcie trwania małżeństwa i postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało już przeprowadzone. Wprawdzie nie było przeprowadzanie postępowanie o dział…

Zapis windykacyjny jest stosunkowo młodym narzędziem do dokonywania rozporządzeń na wypadek śmierci, które może być dokonane jedynie w testamencie notarialnym. Skądinąd ta czynność prawna znacznie różni się od wcześniej znanych instytucji, takich jak zwykłe ustanowienie spadkobiercy testamentem, czy też dokonanie polecenia lub zapisu zwykłego. Aby pokazać na czym polega specyfika zapisu windykacyjnego i komu może…

18 października 2015 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.Wprowadzone w/w ustawą zmiany między innymi dotyczą nowych zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w przypadku braku złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zgodnie z obowiązującym obecnie znowelizowanym brzemieniem art.1015…

Analizując zagadnienie prawnopodatkowych skutków zbycia nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia należy odwołać się do ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., Nr 361 – j.t. z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy o opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie: a)…

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 j.t. ze zm.; dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawa) każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części…

W poprzedniej części wymienione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych oraz kręgu osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy do dziedziczenia tych gospodarstw przed nowelą z 2001 r. W tym artykule omówione zostaną szczególne warunki, które muszą spełnić spadkobiercy, aby uzyskać pierwszeństwo w dziedziczeniu. Przesłanki te zawarte zostały w art. 1059 k.c. Kiedy spadkobiercy ustawowi…

W przypadku dziedziczenia gospodarstw rolnych istnieje wiele wątpliwości, które są skutkiem polityki państwa w czasach PRL-u.W 2001 r. uproszczono zasadniczo procedury dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych, niemniej zgodnie z zasadą, że stosuje się przepisy obowiązujące w chwili otwarcia spadku, nadal zastosowanie mają przepisy obowiązujące przed zmianami z początku XXI w. I dlatego jeżeli w dacie otwarcia…

Spadek można nabyć na podstawie ustawy lub testamentu. Na podstawie ustawy spadek nabywają przede wszystkim rodzina i bliscy krewni spadkodawcy, w kolejności wskazanej w Kodeksie cywilnym. Na podstawie testamentu spadkodawca może zapisać swój majątek tylko wybranym przez siebie członkom rodziny lub bliskim krewnym. Może również zapisać swój majątek osobom z nim niespokrewnionym. Jednym słowem w…

Spadek można nabyć na podstawie ustawy lub testamentu. Jednakże rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można wyłącznie testamentem. Zatem osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która chciałaby sama zadecydować, kto po jej śmierci odziedziczy po niej majątek, powinna sporządzić testament. Jednak, aby po śmierci spadkodawcy nikt nie zakwestionował testamentu, musi on zostać sporządzony w odpowiedni,…

Śmierć osoby fizycznej powoduje, że na inne osoby przechodzą prawa i obowiązki zmarłego, czyli następuje otwarcie spadku. Spadek można nabyć na podstawie ustawy lub testamentu i przyjąć go wprost, tj. z odpowiedzialnością za długi; z dobrodziejstwem inwentarza (bez odpowiedzialności za długi) bądź odrzucić. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w pierwszej kolejności spadek na podstawie ustawy dziedziczą…

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij