Chat with us, powered by LiveChat

Praca zdalna w ostatnich kilku miesiącach cieszy się ogromnym powodzeniem. Pracodawcy i pracownicy zostali do niej niejako zmuszeni, jednak bardzo szybko potrafili się odnaleźć w tym trudnym czasie i przyzwyczaić do tego, że dom stał się biurem. Czy możemy odmówić powrotu do miejsca pracy i nadal pracować z domu aby móc jak najlepiej zadbać o…

Kwestia zgodności z prawem przeprowadzania wyrywkowych badań kontroli trzeźwości pracowników jest jedynym z poważniejszych problemów pracodawców prowadzących zakłady pracy, w których ze względu na specyfikę produkcji lub stosowaną technologię produkcji dopuszczenie do pracy pracowników pozostających pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających stwarza realne zagrożenie dla życia lub zdrowia tych pracowników i innych osób. Prezes…

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, powstaje szereg pytań dotyczących przetwarzania i udostępniania danych osobowych…

Umów należy dotrzymywać W prawie cywilnym, które reguluje stosunki umowne, obowiązuje zasada, zgodnie z którą umów należy dotrzymywać (łac. pacta sunt servanda). Obowiązywanie tej zasady wpływa na trwałość umów zawieranych w obrocie. Istnieją jednak sytuacje, gdy jest możliwe jednostronne zakończenie stosunku zobowiązaniowego i uwolnienie się od ciężarów, jakie nakłada na nas kontrakt. Ustawowe prawo odstąpienia…

Już na wstępie należy zasygnalizować, że brak klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym przeciwko drugiemu małżonkowi uniemożliwia nam prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego. Poniżej wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje. Tytułem wykonawczym – czyli dokumentem uprawniającym nas do wszczęcia i prowadzenia egzekucji jest tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty – katalog tytułów egzekucyjnych zawarty został w art. 777…

Definicja spółki cywilnej zawarta została w art. 860 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Spółka cywilna jest umową, w której zawierające ją podmioty (mogą nimi być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Należy…

W jednym z ostatnich artykułów pisaliśmy o możliwości wystąpienia przez wierzyciela do sądu z wnioskiem o zobowiązanie nierzetelnego dłużnika do wyjawienia majątku. Warto jednakże pamiętać, że wobec dłużników uchylających się od zapłaty wymagalnych należności pieniężnych istnieje możliwość skorzystania z jeszcze jednej instytucji, tj. wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przez sąd upadłościowy wobec dłużnika lub osób…

W toku prowadzonego przez komornika postępowania często okazuje się, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego byłoby możliwe prowadzenie egzekucji. Postępowanie egzekucyjne jest wówczas umarzane z uwagi  na jego bezskuteczność. W sytuacji takiej wierzyciel nie jest jednak całkiem bezradny. Przepisy prawa przewidują  bowiem szereg instytucji, z których skorzystać może wierzyciel w celu „zmotywowania” dłużnika…

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 roku (Dz.U. poz. 1265 ),  od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie wysokość minimalnej stawki godzinowej tj. minimalna wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Warto…

Zawezwanie do próby ugodowej to jedna z instytucji umożliwiająca polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego. Często jest to dość dobry sposób na szybkie i tanie zakończenie skomplikowanej sprawy, zwłaszcza, że jest dokonywane w obecności sądu. Bardzo często klienci naszej kancelarii przychodzą do nas z prośbą o sporządzenie i złożenie do sądu pozwu w danej sprawie, gdyż wysyłane…

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij