W przypadku potrzeby uzyskania pomocy prawnej w sporze, który toczy się przed właściwym organem, Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Barcz – Popiel oferuje m.in.: szczegółowe opracowywanie strategii procesowej, reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych czy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.