Czy fotoradar w miejscowości Pamiątka jest legalny? Studium przypadku w oparciu o analizę przepisów prawa.

Fotoradar ustawiony w miejscowości Pamiątka, w gminie Tarczyn, budzi wiele kontrowersji i emocji. Fora internetowe pełne są wpisów, w których forumowicze doradzają w jaki sposób uchylić się od konieczności zapłaty mandatu za „wykroczenie zarejestrowane przy pomocy urządzenia rejestrującego wykroczenia, polegające na przekroczeniu prędkości na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 i ul. Górskich w miejscowości Pamiątka”. Odpowiedzi zdają się udzielać obowiązujące przepisy.

Na początek kilka ustaleń faktycznych. Otóż fotoradar w Pamiątce jest obsługiwany przez Straż Miejską w Tarczynie. Straż miejska (gminna) posiada kompetencje do wystawiania mandatów karnych. Co więcej zgodnie z obowiązującym stanowiskiem doktryny i sądów, straż miejska może również nakładać mandaty przy użyciu stacjonarnych urządzeń rejestrujących (tak SN w postanowieniu z 3.12.2013 r., sygn. akt V KK 298/13). Jednocześnie wiadomo, że „problematyczny” fotoradar ustawiony został przy drodze krajowej nr 7 położonej w obszarze niezabudowanym, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h (informacja od Strażnika miejskiego w Tarczynie – przyp. autora).

W tym miejscu pojawia się pewna niezgodność z obowiązującymi przepisami, ponieważ stosownie do art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

Jak wynika wprost z przytoczonego, ustawodawca nie upoważnił strażników miejskich do dokonywania kontroli ruchu drogowego na drogach krajowych w obszarze niezabudowanym. Tym samym pomimo, iż Straż Miejska w Tarczynie może dokonywać kontroli ruchu drogowego przy użyciu „fotoradarów”, to zdaje się, że nie posiada ona żadnych kompetencji do kontrolowania ruchu i nakładania mandatów na drogach krajowych położonych w obszarze niezabudowanym. Skoro ustawodawca nie przyznał strażnikom takich kompetencji, to wystawienie mandatu w przedstawionym stanie faktycznym stanowi rażące naruszenie prawa polegające na przekraczaniu uprawnień przez organ administracji państwowej.W konsekwencji nie można uznać takiego działania za dopuszczalne w państwie prawa (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2005 r., IV SA/Wr 807/04, publ. OSS z 2005 r., nr 2, poz. 43).

Ale co można zrobić w takiej sytuacji? Można nie przyjąć mandatu i powołać się na tę okoliczność przed sądem. Zaś w przypadku kiedy przyjęło się mandat, odpowiedzi jak postępowania udziela poniekąd udziela Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 grudnia 2009 r., wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 410/09, wskazując, że to Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji jest właściwy do usunięcia prawomocnego wpisu, skoro przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nie umożliwiają uchylenia mandatu karnego, ani wznowienia postępowania w przypadku niekonstytucyjności przepisów kompetencyjnych. Zdaje się, że to z takim zjawiskiem mamy do czynienia w analizowanej sytuacji.

Pozostaje zatem spróbować i poczekać na oficjalne stanowisko.

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.