Czy umowa zawarta przez telefon wiąże?

Oferta i jej przyjęcie to najbardziej klasyczny sposób zawarcia umowy, niezwykle popularny w praktyce. Konstrukcja ta jest wykorzystywana zarówno przy drobnych umowach życia codziennego, jak i przy poważnych transakcjach gospodarczych. Cała regulacja normatywna zamyka się przy tym w kilkunastu przepisach kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje możliwość zawarcia umowy za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w drodze przyjęcia oferty (art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.- dalej k.c.).
Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy ( art.66 k.c. § 1). Przede wszystkim osoba składająca ofertę powinna wyraźnie określić: 1) podmioty (strony) proponowanej umowy, 2) jej przedmiot, czyli powinnego zachowania, którego umowa dotyczy (w stosunkach zobowiązaniowych chodzi o wskazanie świadczenia dłużnika), oraz 3) treść stosunku umownego, którą wyznaczają poszczególne prawa i obowiązków stron.
W praktyce często się zdarza, że do przedsiębiorców dzwonią przedstawiciele różnych firm oferując swoje usługi na bardzo korzystnych warunkach współpracy (na przykład, że pierwszy miesiąc jest bezpłatny, że w każdej chwili można umowę wypowiedzieć i tp). Przedsiębiorca zainteresowany ofertą wyraża zgodę na zawarcie umowy. Cała rozmowa, po uprzednim wyrażeniu zgody, jest nagrywana. Następnie przedsiębiorca dostaje pisemną wersję umowy, ale uzupełnioną o wiele postanowień, niezaprezentowanych w trakcie przedstawienia telefonicznej oferty, ale utrudniających lub wręcz uniemożliwiających wypowiedzenie umowy.
W takiej sytuacji warto posiadać wiedzę, iż po pierwsze pisemna umowa, zmieniająca lub uzupełniająca umowę ustną stanowi nową ofertę, która przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia ( art.66 § 2 k.c.). Oznacza to, że przedsiębiorca ma wyrazić kolejną zgodę na zawarcie nowej, przysłanej mu umowy. Jeżeli brak jest takiej zgody pisemna umowa go nie obowiązuje i nie może być interpretowana jako potwierdzenie umowy zawartej telefonicznie.
Po drugie, jeżeli oferta zaprezentowana telefonicznie nie zawierała istotnych postanowień umowy (essentialia negotii) jest nieważna i oferent (firma występująca z ofertą) nie może się domagać jej wykonania od przedsiębiorcy.
Analizując opisane wyżej sytuacje nie sposób nie odnieść się do przepisu art. 65 § 1 k.c., zgodnie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Reasumując, najistotniejsze znaczenie ma nawet nie dosłowne brzmienie nagranej rozmowy, a to w jaki sposób przedsiębiorca zrozumiał cel oraz postanowienia umowy.

Źródła:

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zm.).

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.