Czym jest ochrona wizerunku?

ochrona wizerunku
Czym jest ochrona wizerunku?

Ostatnimi czasy, w dobie Internetu rozpowszechnia się nielegalne wykorzystywanie czyichś wizerunków do promocji określonych towarów i usług. Wizerunek to najogólniej rzecz ujmując wyobrażenie funkcjonujące na temat danej osoby, postrzeganie jej przez społeczeństwo, objawiające się najczęściej poprzez wygląd (np. twarzy), głos i inne charakterystyczne cechy tej osoby. Wizerunek jest jednak także dobrem osobistym i zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i  prawach pokrewnych podlega ochronie prawnej. Dodatkowo coraz częściej podkreśla się, że wizerunek osoby znajduje ochronę na podstawie także innych ustaw, takich jak ustawa o ochronie danych osobowych (wizerunek jest też daną osobową).

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie co należy uczynić w momencie, gdy zorientujemy się, że nasz wizerunek został nielegalnie wykorzystany, najpierw musimy poznać szczegółowe brzmienie przepisów prawa. I tak art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy osoba taka otrzymała opłatę za pozowanie. Ustawa tworzy również inne wyjątki dotyczące rozpowszechniania wizerunku. Zgoda danej osoby nie jest wymagana, jeżeli:

            – jej wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w  szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, a jest to osoba powszechnie znana,

            – osoba stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

W sytuacji, gdy nasz wizerunek został naruszony, to znaczy wykorzystany bez naszej zgody w jakichkolwiek środkach masowego przekazu: w radiu, telewizji, Internecie czy gazecie, a nie zaszły powyżej opisane wyjątki, będzie przysługiwały nam roszczenia, które będziemy mogli wyegzekwować w postępowaniu sądowym.

I tak, poszkodowany w wyniku procederu polegającego na nielegalnym rozpowszechnianiu wizerunku może żądać zaniechania naruszeń. Dodatkowo taka osoba będzie mogła domagać się, aby naruszający usunął skutki bezprawnego naruszenia dobra osobistego, co odbywa się przeważnie poprzez zamieszczenie przeprosin w danym medium na koszt naruszającego.

Jeżeli nasz wizerunek został naruszony to będziemy także uprawnieni do zadośćuczynienia pieniężnego w adekwatnej wysokości. To prawo jest jednak uzależnione od tego, czy osobie bezprawnie publikującej nasz wizerunek będzie można przypisać winę, czy to w formie umyślnej, czy nieumyślnej. Na żądanie osoby, której dobra zostały naruszone, sąd może zobowiązać również sprawcę naruszeń do uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony przez poszkodowanego cel społeczny. Co ważne, wysokość zadośćuczynienia powinna być ustalona w oparciu o wielkość krzywd, które łączą się z naruszeniem praw do wizerunku, a zatem na wysokość rekompensaty niewątpliwie będzie miały wpływ takie rzeczy jak ilość odbiorców mogąca zapoznać się z naszym wizerunkiem, skutki publikacji wizerunku (na przykład podważenie autorytetu danej osoby) lub kontekst treściowy w którym wizerunek był rozpowszechniony.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.