I. NASZE USŁUGI
Zobacz jakimi sprawami się zajmujemy.
II. NASZE PUBLIKACJE
Zobacz artykuły z poradami .
III. WZORY DOKUMENTÓW
Pobierz przydatne wzory umów i pism.

I. Nasze Usługi

Blog-photos2

Jesteśmy po to, by pomóc Twojej firmie osiągnąć cele i zapewnić, by jej działalność biznesowa była zgodna ze stosownymi regulacjami prawnymi. Jako właściciel czy menedżer firmy pracujesz ciężko na jej sukces. Ponosisz odpowiedzialność za wiele spraw i podejmujesz wiele decyzji, z których każda obarczona jest ryzykiem błędu.

Nasza kancelaria może wziąć na siebie kompleksową obsługę prawną firmy na terenie Warszawy i okolic, dzięki czemu będziesz mógł się w pełni skoncentrować na jej rozwoju. Mamy świadomość, że obsługa prawna firmy wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, których jesteśmy gwarancją.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Naszą ofertę przygotowaliśmy w ten sposób, aby każdy klient, który boryka się z problemami prawnymi mógł znaleźć optymalne rozwiązanie. Z drugiej jednak strony nasza kancelaria jest nastawiona na wcześniejsze wykrywanie niebezpieczeństw czyhających na przedsiębiorców i uprzednie ich likwidowanie. Ważnym aspektem naszego działania jest także usprawnianie i przystosowanie formy prawnej działalności gospodarczej do zmieniających się warunków rynkowych. Wiemy, iż pozycję na rynku wypracowuje się także poprzez wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu, korzystanie ze stosownych wzorów umów i regulaminów oraz optymalizację podatkową. Szczególnie, kiedy występuje takie nasycenie rynku, jak w Warszawie i jej okolicach. Wybór ram prawnych realizacji zamierzonych planów gospodarczych oraz bieżące podejmowanie decyzji powinno być poprzedzone analizą aspektów prawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Kancelaria przygotowała ofertę pomocy prawnej dla tej grupy klientów.

Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest doświadczenie zdobyte podczas wielu lat współpracy z takowymi. Ono sprawia, że przedsiębiorstwa – od mikro firm, aż po duże korporacje – powierzają nam swoją pełną obsługę prawną firmy. Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa na terenie Warszawy i okolic, które poszukują kancelarii, która poprowadzi kompleksową obsługę prawną firmy.

Blog-photos2

Obsługa korporacyjna

Wsparcie przy wyborze optymalnej formy działalności gospodarczej, a następie jej zakładaniu, ewentualnym przekształcaniu, łączeniu, podziale i likwidacji, łącznie z analizą podatkową oraz wypełnianiem formularzy do KRS. Forma prowadzenia działalności gospodarczej musi być ściśle dopasowana do profilu biznesowego, tak aby nie generowała zbyt wielu formalizmów i obciążeń finansowych z jednej stron, natomiast z drugiej aby gwarantowała ochronę interesów majątkowych. Forma prawna nie jest wybierana raz na zawszę, dlatego już w toku prowadzonej działalności można dokonać przekształcenia swojej spółki.

Przejdź do publikacji

Portfolio-Photos5

Doradztwa prawnego na rynku nieruchomości

Kancelaria – mając na względzie specyfikę rynku nieruchomości – przygotowała specjalne pakiety usług dla deweloperów (zawierająca pomoc przy procesie inwestycyjnym, przygotowanie tekstu umów przedwstępnych, umów przenoszących własność, bieżącą pomoc prawną przy ewentualnym administrowaniu nieruchomością), wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorów nieruchomości. Świadczymy usługi kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości i doprowadzania stanu prawnego do należytego stanu. Dodatkowo zajmujemy się sporządzeniem i analizą prawną czynności prawnych dotyczących nieruchomości w tym umów deweloperskich, uchwał wspólnot i spółdzielni, a także reprezentowaniem stron w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości.

people-big5

Windykacja należności

W ramach współpracy oferujemy Państwu przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty, kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje, opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat, pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji, reprezentowanie przed sądem przez radców prawnych, uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego, w razie potrzeby sądowe zabezpieczenie wierzytelności, przygotowanie wniosku egzekucyjnego, wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.

Przejdź do publikacji

people-big5

Optymalizacja podatkowa

To nic innego jak podejmowanie działań zgodnych z prawem, w ramach których przedsiębiorca wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania. Prawo podatkowe w wielu przypadkach daje różne możliwości osiągnięcia podobnego celu gospodarczego. Naszym zadaniem jest wskazanie klientowi najkorzystniejszej możliwości, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mu działania w granicach prawa.

people-big5

Ochrona własności intlektualnej

Niniejsza dziedzina prawa nabiera coraz większego znaczenia w działalności przedsiębiorców, nawet tych, którzy na pierwszy rzut oka nie mają nic wspólnego z pracą twórczą. Ochrona własności intelektualnej dotyczy bowiem takich rzeczy jak programy komputerowe, bazy danych, znaki towarowe i patenty. Nasze usługi z jednej strony koncentrują się na zabezpieczeniu interesów podmiotów posiadających prawa do własności intelektualnej, z drugiej strony pomagamy przedsiębiorcom uniknąć niezręcznych sytuacji związanych z naruszaniem praw innych osób.

people-big5

Ochrony konkurencji i konsumenta

Naszym zadaniem w tym zakresie jest koordynacja działań klienta z istniejącym, restrykcyjnym prawem ochrony konkurencji i konsumenta. Przykładowymi usługami świadczonymi w niniejszym dziale jest sporządzanie projektów regulaminów sprzedaży towarów i usług lub też dostosowywanie istniejących regulaminów do obowiązującego prawa i orzecznictwa sądowego.

people-big5

Ochrona danych osobowych

Praktycznie każdy przedsiębiorca przetwarza dane osobowe, to znaczy przede wszystkim gromadzi je a potem wykorzystuje. Ważne by robić to w granicach prawa. Służymy naszą wiedzą w tym zakresie. Pomagamy w szczególności w sporządzeniu projektów aktów wewnętrznych potrzebnych z uwagi na dysponowanie bazami danych (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,Wzór upoważnienia dla osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych,Wzór rejestru odbiorców danych osobowych, Polityka prywatności i plików cookies) Świadczymy także usługi polegające na bezpośredniej reprezentacji przed GIODO.

people-big5

Szkolenia

Aktywne szkolenia dla członków zarządu, rady nadzorczej lub dla pracowników w zakresie prawnych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa klienta. Kwestia prowadzenia działalności gospodarczej nie jest rzeczą prostą. Oprócz spraw stricte korporacyjnych przedsiębiorca musi się zmagać z zagadnieniami prawa pracy, podatkowego, gospodarczego, zamówieniami publicznymi, jak również z prawem cywilnym. Nasze szkolenia mają za zadanie wykryć pewne niebezpieczeństwa dla prawidłowego funkcjonowania firmy poprzez kontakt z ludźmi tam zatrudnionymi, a następnie niebezpieczeństwo to wyeliminować poprzez obszerne wyjaśniania oraz pozostawienie do dyspozycji materiałów szkoleniowych. Chętnie podzielimy się praktyczną wiedzą. W przypadku bardziej skomplikowanych problemów szkolenie może być wstępem lub pewnym etapem opisanego wyżej audytu prawnego.

II. Nasze publikacje

Praca zdalna w ostatnich kilku miesiącach cieszy się ogromnym powodzeniem. Pracodawcy i pracownicy zostali do…

Kwestia zgodności z prawem przeprowadzania wyrywkowych badań kontroli trzeźwości pracowników jest jedynym z poważniejszych problemów…

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia…

Sprawdź więcej pomocnych porad z tej kategori. Przejdź do publikacji

III. Poniżej znajdziecie Państwo zbiór wzorów umów i innych pism potrzebnych w codziennej działalności gospodarczej:

Umowa dostawy

Pełnomocnictwo

Prokura

Umowa Zlecenia

Umowa dostawy

Deklaracja Wekslowa

Przedsądowe wezwanie do zapłaty