I. NASZE USŁUGI
Zobacz jakimi sprawami się zajmujemy.
II. NASZE PUBLIKACJE
Zobacz artykuły z poradami .
III. WZORY DOKUMENTÓW
Pobierz przydatne wzory umów i pism.

I. Nasze Usługi

Blog-photos4

Audyt Prawny

Wszechstronna weryfikacja działalności podmiotu gospodarczego w celu dokonania jego wyceny jako podstawy do negocjacji handlowych lub w celu usprawnienia jego funkcjonowania. Podstawową rolą audytu prawnego jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron, ustalenie ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich uniknięcia. Oprócz kompleksowego zbadania funkcjonowania przedsiębiorcy pod kątem prawnym istnieje możliwość dokonania audytu także częściowo, pod kątem zainteresowania klienta (na przykład dokonanie weryfikacji umów handlowych). Nasza Kancelaria przewiduje możliwość podziału audytu prawnego na kilka etapów w zależności od potrzeb klienta. Audyt prawny jest bardzo często warunkiem koniecznym sprzedaży spółki lub przedsiębiorstwa. Istotną korzyścią z dokonania audytu jest poprawienie funkcjonowania podmiotu w dowolnym zakresie prawnym. Przykładem zwiększenia efektywności przedsiębiorcy poprzez audyt jest analiza treści umów i regulaminów pracowniczych, a następnie ich zmiana pod kątem lepszego wykorzystania czasu pracy lub wprowadzenia zasad dotyczących zakazu konkurencji.

II. Nasze publikacje

Praca zdalna w ostatnich kilku miesiącach cieszy się ogromnym powodzeniem. Pracodawcy i pracownicy zostali do…

Kwestia zgodności z prawem przeprowadzania wyrywkowych badań kontroli trzeźwości pracowników jest jedynym z poważniejszych problemów…

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia…

Sprawdź więcej pomocnych porad z tej kategori. Przejdź do publikacji

III. Poniżej znajdziecie Państwo zbiór wzorów umów i innych pism potrzebnych w codziennej działalności gospodarczej:

Umowa dostawy

Pełnomocnictwo

Prokura

Umowa Zlecenia

Umowa dostawy

Deklaracja Wekslowa

Przedsądowe wezwanie do zapłaty