I. NASZE USŁUGI
Zobacz jakimi sprawami się zajmujemy.
II. NASZE PUBLIKACJE
Zobacz artykuły z poradami .

I. Nasze Usługi

Blog-photos2

Aktywność jednostek samorządu terytorialnego jest uwarunkowana licznymi przepisami prawa. Nasze doświadczenie pomaga nam zrozumieć, jak różnorodne problemy prawne mogą zaistnieć w gminie, powiecie i województwie. Dzięki specjalistom z rozmaitych dziedzin prawa nasza Kancelaria może zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla samorządów.

Blog-photos2

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości komunalnych w tym także dróg publicznych. Stan prawny nieruchomości, w szczególności w gminach i powiatach często pozostawia wiele do życzenia. W dużej części jest to efekt naleciałości jeszcze z czasów minionego ustroju, gdzie pojęcie własności i prawa nie były szczegółowo respektowane. Nasza Kancelaria oferuje jednostkom samorządu terytorialnego kompleksową usługę związaną najpierw z analizą obecnego stanu prawnego, która wykryje wszelkie niedociągnięcia i zagrożenia z nimi związane, a następnie w drugim etapie dokona odpowiednich czynności, które pozwolą na uregulowanie stanu prawnego w interesie gminy, powiatu czy województwa. W tym miejscu należy wspomnieć, iż Kancelaria ma duże doświadczenie w postępowaniach o stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

Blog-photos4

Proces inwestycyjny

Służymy naszą pomocą i doświadczeniem na każdym etapie inwestycji: począwszy od jej planowania, skończywszy na realizacji. Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie także w zakresie pozyskiwania finansowania z Unii Europejskiej.

Portfolio-Photos5

Pomoc społeczna

Szeroko pojęta pomoc społeczna skupiająca m.in. sprawy z zakresu, świadczeń rodzinnych, czy funduszu alimentacyjnego. W pełni rozumiemy, iż prowadzenie spraw z tego zakresu jest bardzo obszernie uregulowane w przepisach prawa. Wielkość i stopień skomplikowania tych regulacji bardzo często jest przedmiotem niejasności. Nasza Kancelaria posiadając odpowiednie doświadczenie w tym zakresie jest w stanie rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia i w ten sposób usprawnić pracę Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji realizujących politykę społeczną.

people-big5

Zamówienia publiczne

Wybór konkretnego sposobu wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów jest rzeczą niewątpliwie trudną. Służymy naszą wiedzą by dokonać tego jak najsprawniej nie narażając się przy tym na nieważność przeprowadzonej procedury.

people-big5

Gospodarowanie mieniem komunalnym

Przy realizacji ustawowych zadań takich jak gospodarka wodno – kanalizacyjna, gospodarka odpadami komunalnymi, czy też gospodarka lokalami zdarzają się liczne nieprzewidziane sytuacje, do których potrzebna jest specjalistyczna wiedza nie tylko z zakresu prawa administracyjnego lecz także prawa cywilnego. Chętnie służymy naszym doświadczeniem w tym zakresie.

people-big5

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a także inne chronione prawem dobra. W konkretnych przypadkach bardzo często ciężko jest określić jakie fakty mogą być upublicznione a jakie nie. Chętnie służymy radą w celu uniknięcia zarzutów naruszenia prawa lub narażenia interesu publicznego na stratę.

people-big5

Obsługa organów samorządu terytorialnego

Pomoc radcy prawnego jest nieodzowna w działaniu takich organów jak rada gminy czy rada powiatu. Podejmowanie uchwał nie może naruszać procedury nawet w najmniejszym stopniu, inaczej istnieje niebezpieczeństwo późniejszego ich uchylenia, co nierzadko pociąga za sobą dalekosiężne negatywne konsekwencje odczuwalne nie tylko dla jednostki samorządu terytorialnego ale i jej mieszkańców. W ramach prac Kancelarii przygotowujemy i opiniujemy projekty aktów normatywnych (zarządzeń, uchwał) a także reprezentujemy jednostki przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.

people-big5

Wykłady i Szkolenia

Radcowie prawni Kancelarii prowadzą również wykłady i szkolenia praktyczne dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z wszelakich dziedzin prawa, które dotyczą samorządów. Przedmiotem szkoleń są także istotne zmiany w prawie. Dla naszych klientów regularnie przygotowujemy darmowy biuletyn wskazujący i omawiający najnowsze nowelizacje.

Lista aktualnych szkoleń

Szkolenie: Procedura administracyjna w jednostkach organizacyjnych – 2017!

II. Nasze publikacje

Mija właśnie rok, jak w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.- o…

W ramach prowadzonej przez naszą kancelarię obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego bardzo często zajmujemy się…

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu…

W tej kategorii nie zamieszczono jeszcze żadnych publikacji.