Wszelkie zamieszczone na stronie Kancelarii treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Ponadto informujemy, że treści te mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia oraz mogą zawierać stanowiska nie  podzielane przez sądy, organy  administracji publicznej lub inne instytucje, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub  linii orzecznictwa. Treść  artykułów  zamieszczonych na stronie Kancelarii stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów  w chwili ich publikacji oraz nie stanowi oficjalnego stanowiska Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają  sobie prawo do zmiany  treści publikacji  oraz poglądów i stanowisk w nich  wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji. Kancelaria oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na stronie Kancelarii  publikacji.

Pragniemy jednocześnie wskazać, iż przedstawiając zarys problemów prawnych, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią, w celu uzyskania kompleksowych informacji i profesjonalnej pomocy w Państwa sprawie.