Obowiązki ustawowe przedsiębiorcy wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach

Zagadnienie dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych w sposób szczególny uregulowane zostało przez ustawodawcę w ustawie z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.888 z późn. zm.) – dalej: ustawa o gospodarce odpadami. Ustawa ta określa prawa i obowiązki przedsiębiorców między innymi wprowadzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach ( art.1 ust.2 p.2 b, p.6,7 ustawy o gospodarce odpadami.)
Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty, z uwzględnieniem art. 18. Zgodnie z art.18 ustawy o gospodarce odpadami wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Z zacytowanego przepisu wynika, iż wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach ustawodawca dodatkowo obciążył obowiązkiem zorganizowania systemu zbierania odpadów opakowaniowych.
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach wykonuje obowiązki zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ustawy o gospodarce odpadami. Z kolei powołany przepis wskazuje, że organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych. Wprowadzający mogą na równych zasadach przystępować do już zawartych porozumień.
Reasumując, wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach obowiązany zebrać i zapewnić odzysk, w tym recykling takiej samej ilości i rodzaju opakowań po środkach niebezpiecznych jaka została przez niego wprowadzona, ale nie muszą to być „własne” opakowania po środkach niebezpiecznych. Ustawowy obowiązek taki przedsiębiorca powinien spełnić samodzielnie lub też przez przystąpienie do porozumienia zawartego przez Krajową Izbę Gospodarczą z Marszałkiem Województwa. W razie przystąpienia do takiego porozumienia Krajowa Izba Gospodarcza wykonuje ustawowy obowiązek w imieniu konkretnego przedsiębiorcy w oparciu o ilość i rodzaj wprowadzonych przez niego opakowań po środkach niebezpiecznych. Pomimo ww. ustawowego obowiązku wprowadzający środki niebezpieczne nie jest obowiązany do odbioru opakowań od swoich kontrahentów, którzy w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.) są posiadaczami odpadów. Więcej na temat obowiązków ustawowych posiadaczy odpadów w kolejnym artykule.

Źródła:
– ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.888 z późn. zm.);
– ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2014 r., poz.1101 z późn. zm.);

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.