Obsługa prawna firm

Prawo towarzyszy przedsiębiorcom na każdym kroku – od założenia firmy, przez wszystkie jej działania, aż do likwidacji. Wiele decyzji biznesowych wymaga konsultacji z doświadczonym prawnikiem. W szczególności, jeżeli nie rozumiemy w pełni podpisywanych dokumentów lub gdy podejmowane przez nas działanie może mieć strategiczny wpływ na dalsze losy naszej firmy.

Jak możemy Ci pomóc?

Świadczymy pomoc prawną dla różnych podmiotów gospodarczych – jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek, a także międzynarodowych korporacji. Nasze usługi wyróżnia szeroki zakres i kompleksowość. Nasz zespół to eksperci w wielu dziedzinach prawa.

W jakich sytuacjach możesz się znaleźć?

Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z porad prawnych, bowiem zarówno w toku prowadzenia działalności gospodarczej, jak i przy jej założeniu pojawia się szereg skomplikowanych kwestii, które niewłaściwie załatwione mogą mieć poważne konsekwencje w przyszłości. Niektórzy przedsiębiorcy wolą współpracę z wieloma kancelariami prawnymi, a inni wolą nawiązać stałą współpracę z jedną kancelarią i w ten sposób mają swojego dedykowanego doradcę w zakresie wszelkich spraw prawnych. Zwykle bieżąca obsługa prawna firmy jest dokonywana kanałem mailowym, ale prawnicy często przyjeżdżają do siedziby firmy, kiedy do załatwienia są sprawy bardziej delikatne czy wymagające dyskrecji.

Rozpoczynając działalność gospodarczą, wybór odpowiedniej formy prawnej jest kluczowym czynnikiem sukcesu. W zależności od skali przedsięwzięcia i rodzaju planowanej działalności, inna forma prawna będzie najbardziej odpowiednia. Każda z form prawnych, w których można prowadzić działalność gospodarczą ma różne wady i zalety, a także różne obowiązki czy też konieczne warunki do spełnienia, aby móc otworzyć przedsiębiorstwo w danej formie. Formy prawne są także ściśle powiązane z obowiązkami podatkowymi. Właśnie dlatego nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, która z form prowadzenia działalności jest najlepsza. To zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji i okoliczności, w których rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej. Właśnie dlatego warto skonsultować się z prawnikiem przy podejmowaniu takiej decyzji.

Spółka cywilna to dość popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej główną zaletą jest szybka i łatwa procedura rejestracyjna (znacznie szybsza i łatwiejsza niż rejestracja spółek handlowych). Kluczowym aktem regulującym działanie spółki cywilnej jest jej umowa, która musi zostać odpowiednio sporządzona. Warto pamiętać, że wspólnikami spółki cywilnej mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także spółki. Mimo że jest to najprostsza forma prowadzenia działalności, i tak warto zasięgnąć fachowej pomocy przy jej zakładaniu. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć wielu potencjalnych nieporozumień w  przyszłości.

Odpowiednia umowa, określająca prawa i obowiązki wspólników oraz ich wkład do spółki jest kluczowa, aby dane przedsiębiorstwo funkcjonowało w prawidłowy sposób (bez zakłóceń organizacyjno-prawnych). Umowa regulująca funkcjonowanie spółki handlowej musi spełniać wszystkie warunki konieczne dla danego typu spółki. Właśnie dlatego warto ją skonsultować z prawnikiem.

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności, chce ją przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie przekształcenie jest czasochłonne i wymaga wsparcia doświadczonych prawników, którzy przygotują wymagane prawem dokumenty (statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego).

Przekształcenie spółki w inną formę prawną zwykle jest związane z jej sytuacją biznesową. Jeżeli spółka chce się dalej rozwijać, a jednocześnie wspólnicy chcą ograniczyć swoją odpowiedzialność majątkową, to mogą zdecydować się na przekształcenie prowadzonej spółki osobowej w spółkę kapitałową, w której ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów do majątku spółki. Taki proces jest czasochłonny i wymaga wsparcia doświadczonych prawników.

Zdecydowanie częściej spółki osobowe przekształca się w spółki kapitałowe niż odwrotnie. Są jednak sytuacje, kiedy wykonuje się też przeciwne przekształcenie. Najczęściej spółkę kapitałową przekształca się w spółkę osobową, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe. O co chodzi w takiej sytuacji? Otóż spółka kapitałowa płaci podatek dochodowy CIT, a następnie dochód wypłacony jej wspólnikom jest obciążony podatkiem dochodowym PIT. Żeby uniknąć tego podwójnego opodatkowania, można rozważyć przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, w której podatek dochodowy płacą wyłącznie wspólnicy. Nie jest to proces prosty, więc warto poprosić o wsparcie doświadczonego prawnika. Zwłaszcza, że w prawie jest wiele niuansów, jak na przykład to, że spółka komandytowo-akcyjna, która jest spółką osobową jest zobowiązana do płacenia podatku CIT i jeżeli jedynym celem przekształcenia jest uniknięcie podwójnego opodatkowania przychodów, to nie jest to dobry wybór docelowej formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do prowadzenia określonych prawem działalności gospodarczych konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji. Takie rodzaje działalności nazywa się zbiorczo działalnościami reglamentowanymi przez państwo. Wydania zezwolenia wymaga na przykład: sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych, prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, prowadzenie apteki, prowadzenie giełdy towarowej, wykonywanie rybołówstwa morskiego, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, itp. Z kolei uzyskanie koncesji jest konieczne przy wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie: poszukiwania lub wydobywani kopalin, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, wytwarzania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią, ochrony osób i mienia, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych oraz przewozów lotniczych. Procedura uzyskania zezwolenia i koncesji wygląda zupełnie inaczej i wymaga spełnienia różnych warunków w zależności od tego, jaką działalność chcemy podjąć. Nie jest to proces prosty i wymaga przygotowania specjalistycznej dokumentacji. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, jeżeli chcemy rozpocząć działalność reglamentowaną.

Prawo podatkowe nie jest proste. Zawiera wiele wyłączeń, zasad specjalnych, niuansów. Co ważne, zgodnie z zasadą wyrażoną rzymską paremią Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), przedsiębiorca nie może powołać się na nieznajomość prawa podatkowego, w celu uniknięcia konsekwencji praktyk z nim niezgodnych. Co więcej, niedopilnowanie spraw podatkowych wiąże się nie tylko z sankcją finansową, ale również z odpowiedzialnością karno-skarbową osób fizycznych zaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej. Właśnie dlatego, warto poprosić o pomoc specjalistów.

Jednym z wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy jest regulamin pracy, który precyzuje organizację, porządek oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy w danym zakładzie pracy. Regulamin pracy powstaje w celu dostosowania ogólnych przepisów prawa pracy do specyfiki warunków pracy w danym przedsiębiorstwie, które często są determinowane przez charakter prowadzonej działalności gospodarczej i inne okoliczności charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia. Przy sporządzaniu regulaminu pracy warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy przygotują rozwiązania prawne pasujące do specyfiki prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i następnie kompleksowo ujmą nasze preferencje co do zasad wykonywania pracy w opracowanym dla nas regulaminie pracy.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek wdrożenia regulaminu wynagradzania, jeżeli zatrudniają co najmniej 20 pracowników i w zakładzie nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy. Taki regulamin wynagradzania powinien szczegółowo określać obowiązujące w zakładzie pracy zasady wynagradzania pracowników. Każde stanowisko, które znajduje się w strukturze przedsiębiorstwa powinno mieć przyporządkowaną konkretną kwotę wynagrodzenia zasadniczego i bonusu lub tzw. „widełki” wynagrodzenia i bonusów określające górną i dolną granicę wynagrodzenia. W praktyce regulamin wynagradzania powinien zostać stworzony przez doświadczonych prawników, którzy uwzględnią wszystkie wymogi formalne oraz specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa. Stworzenie zasad wynagradzania to nie tylko formalność, ale również sposób na zbudowanie zaangażowania pracowników do wykonywania swoich obowiązków szybko i bezbłędnie. Nie wszystkie nagrody i bonusy uregulowane w regulaminie wynagradzania muszą mieć formę finansową. Można pracownikom przyznać dodatkowe dni wolne, kartę upominkową, karnet na siłownię, itp. Doświadczony prawnik może podpowiedzieć, jakie rozwiązania zastosować w naszym przedsiębiorstwie.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, może się zdarzyć, że rozczarowany pracownik odwoła się do sądu pracy. W takim wypadku konieczne będzie przygotowanie się do rozprawy w sądzie. Punktem wyjścia będzie zebranie całej dokumentacji personalnej danego pracownika. To zadanie głównie dla wewnętrznego departamentu kadrowego. Prawnik, z kolei, pomoże nam w przygotowaniu argumentacji potwierdzającej zasadność wypowiedzenia. Właśnie dlatego warto zasięgnąć porady prawnej przed wypowiedzeniem umowy pracownikowi, a nie dopiero na etapie postępowania sądowego.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej konieczne jest zawieranie odpowiednich umów z partnerami, kontrahentami czy też podwykonawcami. Właśnie dlatego warto współpracować z prawnikami w doborze i przygotowaniu odpowiednich zapisów umownych, które będą chroniły interesy naszego przedsiębiorstwa. Jest wiele modeli współpracy: można zdecydować się na stałą współpracę z jedną kancelarią, można poszukiwać doraźnej pomocy przy każdej umowie u innego prawnika, można też poprosić kancelarię o opracowanie wzorców umownych, które sami będziemy dostosowywać do konkretnych sytuacji. Niezależnie od modelu współpracy z prawnikiem, warto poprosić go o pomoc w procesie negocjacji umowy. Dzięki temu unikniemy późniejszych nieścisłości między wolą stron a literą podpisanej umowy.

Krajowy Rejestr Sądowy i dane w nim zawarte muszą być na bieżąco aktualizowane przez spółki oraz inne podmioty objęte obowiązkiem rejestracyjnym. W związku z tym konieczne jest składnie odpowiednich wniosków. Więcej na ten temat możesz przeczytać na podstronie z ofertą dotyczącą zmian w KRS.

 

Niestety opóźnienia w płatności faktur są coraz częstsze. Czasem opóźnienie jest kilkudniowe, a czasem nawet kilkumiesięczne. Czasem opóźnione są faktury na duże kwoty, czasem na małe. Oczywiście nie każda opóźniona faktura spowoduje załamanie naszej pozycji finansowej, ale na pewno nie jest to sytuacja, w której chcemy się długo znajdować. Jeżeli wykonaliśmy świadczenie z naszej strony, to druga strona jest zobowiązana zapłacić za wykonaną przez nas pracę czy za dostarczone przez nas towary. Więcej na temat odzyskiwania środków od nierzetelnych kontrahentów możesz przeczytać na podstronie z ofertą dotyczącą wsparcia w zakresie windykacji.

 

Każde przedsięwzięcie może na którymś etapie funkcjonowania napotkać mniejsze lub większe problemy. Czasem rozwiązaniem takiej sytuacji jest wniesienie pozwu do sądu i w ten sposób dochodzenie swoich praw. Czasem może zdarzyć się sytuacja odwrotna, kiedy to my będziemy podmiotem pozwanym przed sądem, czy to z powodu naszych działań, czy braku działań, które powinniśmy byli podjąć. Po drugiej stronie sali sądowej może być podmiot prywatny lub organ państwa. Niezależnie od okoliczności, warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże nam w dochodzeniu naszych praw w sposób poprawny pod względem formalnym. Bez pomocy prawnika nie możemy mieć pewności, że interesy naszego przedsiębiorstwa będą odpowiednio reprezentowane.

W toku prowadzenia działalności gospodarczej występujemy z wnioskami do różnych urzędów, które zajmują się regulacją naszego typu działalności gospodarczej, a także kontrolują nasze działania. Właśnie dlatego każde przedsiębiorstwo w toku swojego funkcjonowania będzie uczestnikiem różnych postępowań administracyjnych. Jedne z tych postępowań będą rutynowe, inne nie. Właśnie dlatego warto w takich sytuacjach rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej.

Historie Klientów

Opinie Klientów

Co zyskasz dzięki współpracy z nami?

Oszczędzisz swój cenny czas.

Możesz w spokoju zająć się prowadzeniem firmy.

Zyskujesz pewność, że wszystkie sprawy są załatwione terminowo i zgodnie z prawem.

Elastyczne podejście do współpracy i rozliczeń finansowych.

Rozpoznanie Twoich potrzeb i dopasowanie działań do oczekiwanych przez Ciebie rezultatów.

Interdyscyplinarny zespół prawników, którzy kompleksowo zajmą się obsługą Twojej firmy.

Przyjazną atmosferę współpracy.

Prostą i przystępną komunikację.

Porady prawne online

Chcesz szybko otrzymać poradę prawną bez wychodzenia z domu?
Zadaj pytanie naszemu prawnikowi i umów się na spotkanie online!
Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i krótko opiszesz swoją sprawę

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z naszą Kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne.
Typowy proces obsługi zleceń przebiega w pięciu krokach:

1
2
3
4
5
Zdefiniowanie zadania oraz
określenie celu, jaki jest
stawiany przed Kancelarią.
Wycena zlecenia.
Akceptacja wyceny
przez klienta
Zebranie materiałów niezbędnych
do realizacji zlecenia.
Realizacja zlecenia.
1
Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed Kancelarią.
1
2
Wycena zlecenia.
2
3
Akceptacja wyceny przez Klienta.
3
4
Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
4
5
Realizacja zlecenia.
5

Ważnym etapem obsługi każdego zlecenia jest pierwsza konsultacja. To właśnie wtedy poznajemy potrzeby i oczekiwania Klientów oraz ustalamy zasady współpracy. 
Aby umówić się na takie spotkanie, zapraszamy do kontaktu

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń.
Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy konsultacjach prawnych.

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt z określonym miesięcznym lub kwartalnym limitem godzin. Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które regularnie potrzebują pomocy prawnej.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia. Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które chcą rozpocząć współpracę z Kancelarią od konkretnej sprawy.

Nasze publikacje

Poradnik sprzedawcy 2023 - opinie i komentarze

Poradnik sprzedawcy 2023 - opinie i komentarze

Artykuł omawiający pokrótce zmiany w prawach konsumenta dotyczące upubliczniania ocen i komentarzy związanych z produktem.
Poradnik Sprzedawcy 2023 - ceny i promocje

Poradnik Sprzedawcy 2023 - ceny i promocje

Artykuł omawiający pokrótce zmiany w prawach konsumenta dotyczące wskazywania cen i promocji.
Praca zdalna – czy można odmówić powrotu do biura?

Praca zdalna – czy można odmówić powrotu do biura?

Praca zdalna w ostatnich kilku miesiącach cieszy się ogromnym powodzeniem. Pracodawcy i pracownicy zostali do niej niejako zmuszeni, jednak bardzo szybko potrafili się odnaleźć w tym trudnym czasie i przyzwyczaić do tego, że dom stał się biurem.  Czy możemy odmówić powrotu do miejsca pracy i nadal pracować z domu aby móc jak najlepiej zadbać o zdrowie swoje i innych? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależna od rodzaju umowy łączącej strony…

Obsługa Prawna Firm

Jako przedsiębiorca na pewno napotykasz w trakcie prowadzenia swojej działalności różnego rodzaju Trudności. Z wieloma z nich jesteś w stanie poradzić sobie sam, przy rozwiązaniu niektórych bez wątpienia potrzebujesz pomocy.

Dziedziną, w której nie warto bez odpowiedniego przygotowania działać na własną rękę jest prawo.

Na pewno nie raz pochylałeś się nad umową z kontrahentem, umową z pracownikiem czy kwestiami ochrony danych osobowych, kwestiami formalnymi związanymi z prowadzeniem firmy i czułeś bezsilność w gąszczu zagadnień, nie wiedziałeś jak podejść do tematu. Dodatkowo w rozmyślaniu nad rozwiązaniami ograniczał Cię brak czasu, który jest najcenniejszą wartością w prowadzeniu firmy. Jako Kancelaria specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców mamy świadomość, że natłok obowiązków oraz duża liczba zmian prawnych nie ułatwiają zadania, jakim jest koordynowanie spraw prawnych w firmie. Ponadto skomplikowanie i wyspecjalizowanie przepisów z różnych dziedzin dodatkowo utrudnia prowadzenie firmy. Pomoc prawna jaką oferujemy ma na celu odciążenie Ciebie od problemów, związanych z prawnymi aspektami prowadzenia firmy. Poniżej znajdziesz kilka najczęściej zadawanych pytań, które ułatwią Ci podjęcie ważnej decyzji o rozpoczęciu współpracy z naszą Kancelarią.

Dlaczego pomoc prawna jest niezbędna dla przedsiębiorców?

Jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Osoba bez wykształcenia prawniczego po prostu gubi się w gąszczu przepisów prawnych. Tym bardziej że tempo ich zmian jest zawrotne, a wszelkie błędy i niedopatrzenia mogą Cię słono kosztować.
człowiek

Przekazując sprawy związane z kwestiami prawnymi w ręce specjalistów odczujesz komfort psychiczny i będziesz mógł skupić się na najważniejszych aspektach prowadzenia Twojej firmy bez zaprzątania sobie głowy kwestiami, które wzbudzają Twój niepokój.

Co obejmuje obsługa prawna firm?

zespół

Świadczymy pomoc prawną dla różnych podmiotów gospodarczych, zarówno dla jednoosobowych przedsiębiorców, jak i spółek prawa handlowego, a także międzynarodowych korporacji. Wyróżnikiem naszych usług jest ich szeroki zakres i kompleksowość. Kluczową cechą naszych prawników jest rozległa wiedza, którą przede wszystkim potrafią wykorzystać w praktyce. Współpracujemy z ekspertami w wielu dziedzinach prawa między innymi: cywilnego, pracy, administracyjnego, własności intelektualnej, nieruchomości, prawa handlowego, Ochrony Danych Osobowych – RODO. Dzięki naszemu profesjonalizmowi jesteśmy w stanie podjąć się praktycznie każdego zlecenia związanego z prowadzeniem obsługi prawnej firm.

Na czym polega wsparcie prawne dla firm?

Pomoc prawna jaką jesteśmy w stanie zaoferować ma bardzo szeroki zakres. W odniesieniu do firm zdajemy sobie sprawę, że jednym z najważniejszych jej filarów jest kompleksowe doradztwo prawne.

Zaczynając od podstaw może to oznaczać pomoc przedsiębiorcy przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej (wpisy w KRS i CEIDG) Następnie możemy zaoferować wsparcie we wszystkich aspektach prawnych prowadzenia firmy w trakcie jej działalności. Także jeśli zdecydujesz się na zakończenie działalności nie zostawimy Cię bez pomocy i wesprzemy przy wszelkich czynnościach związanych z jej zakończeniem. Doradztwo to bardzo istotny element naszej działalności na rzecz firm. Uwzględnia ono wsparcie przedsiębiorcy na każdym etapie prowadzenia jego biznesu niezależnie od jego wielkości.

Bez wątpienia jednym z najistotniejszych zagadnień dla naszych Klientów są kwestie formalne, dlatego też tworzymy całą dokumentację w firmie – umowy, regulaminy, procedury, instrukcje, czy wszelkiego rodzaju uchwały. W razie konieczności prowadzenia spraw sądowych oferujemy również pomoc w zakresie reprezentacji przed wszelkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomagamy w odzyskiwaniu wierzytelności od dłużników, nieuczciwych kontrahentów czy klientów, którzy nie opłacili np. zamówień. Nadzorujemy również cały skomplikowany proces dążący do uzyskania koncesji oraz pozwoleń, które są niezbędne przy prowadzeniu niektórych rodzajów działalności.

Coraz częściej Klienci zwracają się do nas również po pomoc w reprezentacji w różnego rodzaju postępowaniach w procedurze legalizacji dokumentów handlowych i korporacyjnych przeznaczonych do obrotu prawnego poza granicami RP. Dużym obszarem naszej działalności w pomocy prawnej przedsiębiorcom są kwestie Ochrony Danych Osobowych. Nasi klienci zlecają nam przede wszystkim audyt procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO, a my przygotowujemy wszelką dokumentację tak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Z jakimi problemami natury prawnej zgłaszają się najczęściej przedsiębiorcy?

Trudno wskazać jednoznacznie listę problemów z jakimi zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, ponieważ tylu ilu jest klientów, tyle indywidualnych

problemów i rozwiązań, jednak zagadnieniami, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy są:

młodzieniec

Windykacja należności związana z uzyskaniem płatności za zaległe faktury.

starsza pani

Postępowania administracyjne.

starszy człowiek

Procesy dotyczące zakładania i przekształcania spółek kapitałowych oraz dokonywania wszelkich zmian wymagających zgłoszenia do KRS.

kobieta

Przeprowadzanie audytów związanych z dostosowaniem dokumentów firm do wymogów RODO.

mężczyzna

Tworzenie regulaminów, umów, kontraktów, ich opiniowanie i negocjowanie.

mężczyzna

Spory sądowe z kontrahentami, klientami, czy pracownikami.

Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą nasz konsultant
i pomoże wybrać właściwą ścieżkę postępowania w Twojej sytuacji.

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne. Oczywiście wiąże się również z odmiennymi sposobami rozliczenia. Niezależnie od jego rodzaju najważniejszym standardem w naszej pracy jest dobra i transparentna komunikacja na linii Klient-Kancelaria.

praca zespołowa

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń. Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.

Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które sporadycznie potrzebują pomocy prawnej.

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt z określonym miesięcznym lub kwartalnym limitem godzin. 

Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które regularnie potrzebują pomocy prawnej.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia.

Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które chcą rozpocząć współpracę z Kancelarią od konkretnej sprawy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie rozwiązania, które mogą ułatwić współpracę i rozliczenia z Klientami, dlatego wszelkie kwestie finansowe zawsze ustalane są podczas indywidualnych rozmów, do których zachęcamy.

Jak wygląda pierwsza konsultacja?

W celu zdefiniowania zakresu pomocy prawnej konieczne jest poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Na podstawie pytań i zdobytych odpowiedzi dostosowujemy rozwiązania i wybieramy ekspertów z właściwymi kompetencjami merytorycznymi. W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu mailowego kancelaria@barczpopiel.pl lub telefonicznego: +48 500 367 337. 

Jak wygląda proces obsługi zleceń przekazywanych do kancelarii?

Proces ten można ująć w pięciu następujących krokach:

1. Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed kancelarią.
2. Wycena zlecenia.
3. Akceptacja wyceny.
4. Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
5. Realizacja zlecenia.

Dlaczego kancelaria Sylwii Barcz - Popiel?

Naszym priorytetem jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta, a także elastyczne podejście do współpracy. Jest to możliwe, dzięki różnorodnemu zespołowi składającemu się z doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Kancelaria prężnie działa na rynku już od 10 lat. Od tego czasu pomagamy wielu firmom, zarówno tym mniejszym, jak i dużym koncernom międzynarodowym.

Nasi Klienci, poza kwestiami merytorycznymi, cenią sobie przede wszystkim prowadzoną przez nas komunikację i przyjazną atmosferę współpracy. Zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom Klienta, dlatego zawiłe kwestie prawne przekazujemy w prosty i przystępny sposób, aby osoby, która nie są w żaden sposób związana z prawem mogły zrozumieć czego dotyczy problem. Naszym celem jest kompleksowa obsługa prawna firm na wszystkich etapach działalności, aby zagwarantować komfort i spokój każdemu przedsiębiorcy.
Skuteczna pomoc prawna to według nas zasługa interdyscyplinarnego zespołu. Razem jesteśmy w stanie wesprzeć każdego przedsiębiorcę, starannie dobraną wiedzą. Każdy nasz prawnik specjalizuje się w innej dziedzinie prawa, ma różne doświadczenie i pomysły, a także włada różnymi językami. Nawzajem konsultujemy ze sobą wiele spraw, tak aby każda z nich rozwiązana była na najwyższym poziomie. Połączenie tych umiejętności pozwala nam na kompleksową obsługę Twojej firmy! Poznaj nas!

Sylwia Barcz-Popiel
Logo - Kancelaria Sylwia Barcz-Popiel
kontakt kancelaria wołomin

Skontaktuj się z nami

lub zadzwoń

Nasze publikacje

Poradnik sprzedawcy 2023 - opinie i komentarze

Poradnik sprzedawcy 2023 - opinie i komentarze

Artykuł omawiający pokrótce zmiany w prawach konsumenta dotyczące upubliczniania ocen i komentarzy związanych z produktem.
Poradnik Sprzedawcy 2023 - ceny i promocje

Poradnik Sprzedawcy 2023 - ceny i promocje

Artykuł omawiający pokrótce zmiany w prawach konsumenta dotyczące wskazywania cen i promocji.
Praca zdalna – czy można odmówić powrotu do biura?

Praca zdalna – czy można odmówić powrotu do biura?

Praca zdalna w ostatnich kilku miesiącach cieszy się ogromnym powodzeniem. Pracodawcy i pracownicy zostali do niej niejako zmuszeni, jednak bardzo szybko potrafili się odnaleźć w tym trudnym czasie i przyzwyczaić do tego, że dom stał się biurem.  Czy możemy odmówić powrotu do miejsca pracy i nadal pracować z domu aby móc jak najlepiej zadbać o zdrowie swoje i innych? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależna od rodzaju umowy łączącej strony…

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.