I. NASZE USŁUGI
Zobacz jakimi sprawami się zajmujemy.
II. NASZE PUBLIKACJE
Zobacz artykuły z poradami .
III. WZORY DOKUMENTÓW
Pobierz przydatne wzory umów i pism.

Nasze Usługi

Blog-photos2

Prawo rodzinne

Mamy świadomość, że ta kategoria spraw jest niezwykle delikatna i w najwyższym stopniu wywiera piętno na osobiste życie każdego człowieka. Nasza Kancelaria z najwyższą starannością podchodzi do każdej sprawy rodzinnej mając na uwadze, że są to sprawy skomplikowane i każdy ruch, każda decyzja ma przełożenia na takie wartości jak dobro małoletnich dzieci, czy więzi rodzinne. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej, rozwodów, małżeńskich stosunków majątkowych, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdobyte doświadczenie pozwala nam dokonać obiektywnej oceny możliwości uzyskania dla naszych Klientów korzystnego rozstrzygnięcia.

Przejdź do publikacji
Blog-photos2

Sprawy pracownicze

Praca jako główne źródło utrzymania stanowi bardzo ważny element życia człowieka. Groźba utraty pracy lub pogorszenia warunków jej świadczenia lub wysokości wynagrodzenia łączy się z olbrzymim stresem. W tym trudnym czasie warto mieć merytorycznego doradcę, który wskaże najskuteczniejszą drogę wyjścia. Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w prawe pracy i zagadnieniami związanymi z problemami występującymi w relacjach pracodawca- pracownik, dlatego też jesteśmy skuteczni w obronie praw pracowniczych – także przed sądem.

Przejdź do publikacji
Blog-photos4

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne w sposób zasadniczy wpływają na sytuacje majątkową niemalże każdego obywatela. Nasza Kancelaria specjalizuje się w obronie interesów zwykłych ludzi w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Świadczymy także porady prawne w zakresie możliwości zwiększenia świadczeń.

Przejdź do publikacji
Portfolio-Photos5

Spadek

Sprawy spadkowe obok prawa rodzinnego należą do spraw o największym ładunku emocjonalnym. Podyktowane jest to splotem spraw finansowych i uczuć rodzinnych. W naszej praktyce jesteśmy ukierunkowani na to aby tak ułożyć stan prawny naszych klientów, aby w przypadku śmierci osoby bliskiej nie musieli oni dodatkowo przeżywać kolejnej traumy w postaci rodzinnych kłótni o majątek. Dlatego też bardzo często sugerujemy sporządzenie zawczasu testamentu o odpowiedniej treści lub wykonanie innych czynności prawnych. Inną stroną naszej działalności w dziedzinie spadków jest reprezentacja naszych klientów przed sądami – w sytuacji kiedy to stanie się konieczne.

Przejdź do publikacji
people-big5

Sprawy konsumenckie i Upadłość konsumencka

Zwykły człowiek nie miałby szans obronić swoich praw w starciu z wielkimi korporacjami, gdyby nie istniało prawo ochrony konsumenta. Nasza Kancelaria pomaga konsumentom dochodzić swoich roszczeń wynikających z wadliwości nabytych towarów lub usług. Dodatkowo pomagamy także dłużnikom wychodzić z sieci swoich zobowiązań, w szczególności poprzez instytucje tzw. Upadłości konsumenckiej.

Przejdź do publikacji
people-big5

Nieruchomości

Nasze doświadczenie pozwala wskazać naszym klientom najlepsze i najpewniejsze sposoby sprzedaży i zakupu nieruchomości, w tym w szczególności domów, działek, mieszkań. Pomagamy także w sprawach dotyczących sporów ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami. Wiemy, że dom czy mieszkanie to coś więcej niż tylko majątek – to miejsce do życia. Zatem, gdy coś zagraża naszej własności – warto postawić na wiedzę i doświadczenie zespołu prawników Naszej Kancelarii. Przejdź do publikacji

people-big5

Odszkodowania

Wiemy, że sprawy te nie należą do przyjemnych, gdyż zazwyczaj łączą się z tragicznymi wydarzeniami, takimi jak choroba, kalectwo, utrata majątku. Pomimo poniesionych cierpień warto jednak skorzystać z naszych usług w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osoby bądź podmiotu odpowiedzialnego za ten stan rzeczy. Nasze usługi świadczymy osobom poszkodowanym i ich rodzinom w przypadkach poniesienia szkód na skutek m.in. wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, niedopełnienia obowiązku utrzymania infrastruktury drogowej należytym stanie, innych wypadków spowodowanych bezprawnym działaniem ludzkim.

II. Nasze publikacje

Klientka chciałaby dokonać sprzedaży mieszkania odziedziczonego w połowie 2009 r. po zmarłym małżonku. Jest zainteresowana…

Wpis ostrzeżenia i wezwanie do ujawnienie swego prawa, wobec niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym…

Zapis windykacyjny jest stosunkowo młodym narzędziem do dokonywania rozporządzeń na wypadek śmierci, które może być…

Sprawdź więcej pomocnych porad z tej kategori. Przejdź do Publikacji

III. Poniżej znajdziecie Państwo zbiór wzorów umów i innych pism wykorzystywanych przez Osoby fizyczne:

Umowa nowacji

Umowa Zamiany

Umowa zastawu

Umowa o zwolnieniu z długu

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli wydanego pod wpływem błędu