Porozumienie rodzicielskie

W każdym małżeństwie mogą pojawić się problemy, których skutkiem może być separacja lub rozwód. Jeśli mamy dzieci, zawsze chcemy dla nich jak najlepiej. Dbamy o to, żeby nie stała im się żadna krzywda. Jeżeli między dorosłymi dochodzi do nieporozumień, warto zadbać o to, żeby jak najmniej ucierpiały na tym dzieci. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że dla dobrego rozwoju dzieci w ich życiu potrzebny jest zarówno ojciec jak i matka. 

Na podstawie art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mający dzieci, a będący w trakcie rozwodu, mogą zawrzeć porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz o utrzymywaniu z dziećmi kontaktu. Umowa rodzicielska może zostać również zawarta między osobami, które mają razem dzieci, ale są ze sobą w nieformalnym związku. Zaleca się aby porozumienie między rodzicami uwzględniało dobro dzieci.

Dlaczego warto zawrzeć porozumienie?

Takie porozumienie w mniejszym stopniu dotyka dzieci i jest łatwiejsze dla rodziców, ponieważ umożliwia polubowne załatwienie sprawy dotyczącej wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. To plan wychowawczy przewidziany dla rodziców, dla których dobro ich dzieci jest bardzo ważną kwestią.

Na przykładzie sprawy prowadzonejprzez naszą Kancelarię, zachęcamy Cię do rozważenia tego rozwiązania, jeśli właśnie jesteś w trakcie podejmowania decyzji – co dalej?

Państwo K. skontaktowali się z Kancelarią w sprawie rozwodu. Podczas spotkania z Radcą Prawnym zastanawiali się jak najlepiej rozstrzygnąć sprawę władzy rodzicielskiej nad trójką małoletnich dzieci, żeby żadne z dzieci nie ucierpiało w związku z rozwodem rodziców.
Obojgu rodzicom zależało na tym, aby móc swobodnie wypełniać obowiązki rodzicielskie nad dziećmi. Radca Prawny z naszego zespołu doradził, aby rodzice porozumieli się i spisali swoje ustalenia w związku z opieką i kontaktem z dziećmi.
Zgodnie z art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „(…) Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba, że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.” Nie istniały żadne przesłanki, które mogłyby spowodować rozdzielenie rodzeństwa, dlatego dzieci będą wychowywały się razem. 
Z ustaleń rodziców wynikło iż „każdorazowym miejscem zamieszkania dzieci będzie miejsce zamieszkania ich matki” – na co oboje z rodziców wyrazili zgodę. Ojciec dzieci „zobowiązał się do utrzymywania kontaktów z dziećmi w najszerszym możliwym zakresie”. Dla dobra dzieci rodzice wspólnie ustalili kiedy i na jakich zasadach ojciec będzie spędzał z dziećmi czas, włączając wakacje letnie, ferie zimowe, święta, weekendy i ważne uroczystości rodzinne. W porozumieniu wychowawczym zawarto również informację o tym, że oboje z rodziców, wspólnie będą decydowali o wyborze przedszkola/szkoły, lekarza oraz o ogólnych zasad wychowywania, a także o nieutrudnianiu kontaktów dzieci z rodzinami obojga stron.
W kolejnych punktach ojciec dzieci zadeklarował jaką kwotę na utrzymanie będzie uiszczał na rzecz każdego dziecka, a także że to matka będzie pobierała wszelkie świadczenia socjalne na rzecz dzieci.
Rodzice zgodnie zadeklarowali, iż „wspólnie zapewnią dzieciom rozwój duchowy i intelektualny, dokładając wszelkich starań w rozwoju ich osobowości, predyspozycji i talentów (…)”

Radca Prawny w odpowiedzi na prośbę o pomoc – pomógł rodzicom podjąć decyzję o porozumieniu rodzicielskim, doradził jak najlepiej dla dobra dzieci ustalić wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nimi oraz przygotował umowę rodzicielską, biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe ustalenia. Rodzice zaoszczędzili sobie stresu związanego z podziałem wykonywania władzy rodzicielskiej, którą mógłby orzec Sąd bez umowy rodzicielskiej, a dzieci będą miały kontakt z obojgiem rodziców, mimo iż mieszkać będą tylko z jednym z nich.

Sąd podczas sprawy rozwodowej uwzględnił pisemne porozumienie rodziców i przychylił się do wykonywania władzy rodzicielskiej na ustalonych przez nich zasadach.

Spisane porozumienie rodzicielskie można również przedłożyć notariuszowi i uzyskać poświadczenie co do dat i podpisów.

1  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.0.1359 t.j.)
2 Ibidem

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej to jedna z instytucji umożliwiająca polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego. Często jest to dość dobry sposób na szybkie i tanie zakończenie

Czytaj więcej
Czym różni się separacja od rozwodu

Czym różni się separacja od rozwodu?

Instytucja separacji pojawiła się w regulacjach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na skutek nowelizacji, która weszła w życie w 1999 r. Pomimo faktu, że instytucja ta funkcjonuje w polskim

Czytaj więcej

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.