Chat with us, powered by LiveChat
Potrącać należności z pensji pracownika - czy pracodawca może to zrobić?
Potrącać należności z pensji pracownika – czy pracodawca może to zrobić?

Potrącenie jest jednostronnym oświadczeniem, na mocy którego wzajemne zobowiązania stron umarzają się. W prawie cywilnym istnieje możliwość szerokiego potrącania wzajemnych długów. Inaczej jednak tę kwestie reguluje Kodeks pracy w zakresie możliwości potrącenia wynagrodzenia z wierzytelnościami pracodawcy (lub innych osób) względem pracownika.

  • Co do zasady potrącenia możliwe z wynagrodzenia pracownika można podzielić na dwa rodzaje:
    potrącania wierzytelności, co do których dokonywania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa i taka operacja nie wymaga zgody pracownika,
  • potrącenia dotyczące innych wierzytelności, które mogą być potrącane jedynie za zgodą pracownika. Pracodawca nie ma jednak obowiązku dokonywania tych potrąceń.

Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy pracodawca może dokonywać potrąceń nawet bez zgody pracownika z jego wynagrodzenia z należnościami stanowiącymi:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) finansowe kary porządkowe.
Potrąceń z tych tytułów dokonuje się zgodnie z określoną powyżej kolejnością. I tak, roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi roszczeniami egzekwowanymi na mocy tytułów wykonawczych, itd.

Istnieje także możliwość potrącania z pensji także innych zobowiązań. Takie potrącenia muszą jednak odbywać się za zgodą samego zainteresowanego. Do często spotykanych należności dobrowolnych potrącanych z wynagrodzenia pracownika należą np. składki z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub dobrowolnego ubezpieczania na życie, raty udzielonych pożyczek, raty pożyczek udzielonych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy składki z tytułu członkostwa w związku zawodowym.

Poza powyższymi przykładami pracodawca nie ma prawa wypłacać mniejszego wynagrodzenia pracownikowi powołując się na przedawnienie.

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij