Chat with us, powered by LiveChat

W przypadku uzyskania nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, zwanego tytułem wykonawczym, w celu odzyskania należności sprawę najczęściej kieruje się do komornika sądowego. Komornik jest właściwym organem, którego kompetencje dotyczą prowadzenia sądowej egzekucji roszczeń.
Niestety coraz częściej egzekucja kończy się niepowodzeniem w związku z czym Komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w wskutek jego bezskuteczności. Po uprawomocnieniu się postanowienia Komornika, rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia tego roszczenia.
Na mocy art. 125 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (takim orzeczeniem sądu jest ww. tytuł wykonawczy) lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.
Ponadto zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdej przerwie terminu przedawnienia biegnie on na nowo.
Mając na uwadze powyższe oczywistym jest, że roszczenia można dochodzić jeszcze przez 10 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, czyli od momentu zakończenia egzekucji. Co więcej termin ten może ulec przedłużeniu o ile w tym okresie zostanie ponownie wszczęta egzekucja. Jednocześnie skierowanie sprawy do podmiotu zajmującego się egzekwowaniem roszczeń danego rodzaju, powoduje, że przedawnienie nie biegnie na nowodo momentu, kiedy postępowanie przed tym organem nie zostanie zakończone.

Źródła:
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t.)
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 -j.t.)

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij