Sprawy spadkowe

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej. Spadek można nabyć przez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe, jednak niezbędne jest potwierdzenie prawa do spadku w postanowieniu sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem w formie aktu poświadczenia dziedziczenia. Jesteśmy świadomi emocji, które są nieodłączonym elementem postępowania spadkowego, dlatego gwarantujemy naszym Klientom pełne wsparcie w tej trudnej sytuacji.
sprawy spadkowe

Jak możemy Ci pomóc?

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw spadkowych. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma i wnioski procesowe, a także zajmujemy się reprezentacją naszych Klientów przed sądem. Doradzamy w sprawie postanowień i treści testamentu.

Jak prawnik może pomóc przy podziale majątku po śmierci osoby bliskiej?

Śmierć osoby bliskiej to bardzo trudna sytuacja. Jednego dnia z kimś spędzamy czas, a następnego okazuje się, że już nigdy więcej nie porozmawiamy z tą osobą, nie wypijemy herbaty, czy nie obejrzymy ulubionego serialu w telewizji. Oczywiście nie każdy umiera nagle – czasem mamy kilka miesięcy czy nawet kilka lat na przygotowanie się do tego najgorszego, ale wcale nie jest wtedy prościej. Może się zdarzyć, że jakaś osoba spoza rodziny będzie chciała wykorzystać chorobę naszej najbliższej osoby do przejęcia jej majątku. Sprawdź poniżej, w jakich sytuacjach możesz się znaleźć w związku z koniecznością podziału majątku po śmierci osoby najbliższej.

Często zdarza się, że bliska nam osoba nie zdąży spisać swojej ostatniej woli. W takim przypadku to przepisy prawa określają kto będzie dziedziczył jej majątek. Zgodnie z polskim prawem, kolejność dziedziczenia jest ściśle ustalona. W pierwszej kolejności zawsze majątek będzie dziedziczył małżonek wraz z dziećmi zmarłego, przy czym małżonek musi minimalnie odziedziczyć 1/4  majątku zmarłego współmałżonka. Reszta zostanie podzielona na równe części pomiędzy dzieci zmarłego. W przypadku, gdy dzieci zmarłego już nie żyją, ale żyją jego wnuki to dziedziczą one w częściach równych zamiast rodziców. Gdyby zmarły nie miał dzieci to jego majątek mogą odziedziczyć jego rodzice wraz z małżonkiem. Gdyby jedno z rodziców już nie żyło, to na miejsce rodzica wchodzi rodzeństwo zmarłego (także przyrodnie). W przypadku dziedziczenia małżonka i rodziców, współmałżonek dziedziczy co najmniej połowę. W skrajnych przypadkach jeżeli rodzice, rodzeństwo i małżonek zmarłego nie żyją, to majątek po zmarłym dziedziczą jego dziadkowie i babcie, a także w ich miejsce dalsza rodzina. w ostatniej kolejności majątek zmarłego dziedziczy państwo. Brzmi  to dość skomplikowanie, ale w praktyce obrotu dziedziczenie ustawowe najczęściej kończy się na dzieciach zmarłego i współmałżonku.

Sporządzenie testamentu dla wielu osób może być problematyczne. Do wyboru jest wiele form przewidzianych prawem, które wiążą się ze spełnieniem określonych wymagań, aby dany testament był ważny i uznawany po śmierci osoby, która go sporządziła. Określone formy pozwalają także na wprowadzenie zapisów i poleceń, które chcemy wydać spadkobiercom. Zgodnie z polskim prawem można sporządzić testament holograficzny (sporządzony własnoręcznie w formie pisemnej z odręcznym podpisem i datą), testament notarialny (sporządzony przed notariuszem w formie aktu notarialnego), a także testament alograficzny (sporządzony przed uprawnionym urzędnikiem). W określonych przypadkach konieczne może być także sporządzenie testamentu szczególnego (na przykład, gdy życiu osoby sporządzającej testament grozi obawa rychłej śmierci to może ona oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie w obecności świadków), przy czym trzeba pamiętać o tym, że testamenty szczególne mają charakter czasowy (z upływem określonego w prawie czasu, tracą swoją moc).

Poprawne powołanie spadkobierców jest bardzo ważne dla realizacji woli spadkodawcy. Często może się zdarzyć, że w przypadku powołania kilku spadkobierców, ich udział w spadku nie zostanie poprawnie określony, dlatego warto zadbać o ten element testamentu. Z kolei, jeżeli cały majątek chcemy przekazać jednej osobie, to warto pomyśleć, co w sytuacji, gdyby tej osoby zabrakło w momencie otwarcia spadku. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi instytucja podstawienia, czyli powołania innego spadkobiercy na wypadek, gdyby pierwsza osoba powołana do spadkobrania nie chciała lub nie mogła przyjąć spadku. Często osobami podstawionymi są potomkowie pierwszego wyznaczonego spadkobiercy.

Niestety nie wszyscy spadkobiercy zachowują się w sposób godny – zwłaszcza, jeżeli spadek ma bardzo dużą wartość. Zdarzają się sytuacje, w których spadkobiercy aktywnie przyspieszają moment otwarcia spadku, na przykład zastępując leki kardiologiczne chorej babci, zwykłymi suplementami diety. Mogą się też zdarzyć sytuacje, kiedy przyszli spadkobiercy zaczynają oczerniać członków rodziny albo uniemożliwiać im kontakt ze spadkodawcą, aby sprowokować zmianę ostatniej woli. Wreszcie niektórzy członkowie rodziny, którzy byliby uprawnieni do dziedziczeni na mocy ustawy, mogą zniszczyć lub ukryć testament, w którym nie zostali wymienieni. Aby takie osoby wyłączyć z podziału majątku, konieczna jest sprawa sądowa w celu uznania spadkobierców za niegodnych dziedziczenia. Powinniśmy się z takim powództwem zgłosić się do sądu niezwłocznie, gdy tylko uzyskamy dowody na niegodne działania spadkobierców. Jeżeli sąd przyzna nam rację to taka osoba zostanie uznana za niegodną dziedziczenia i nie będzie w ogóle brana pod uwagę przy podziale spadku – straci również prawo do zachowku.

Dość często zdarzają się sytuacje, w których w testamencie nie zostaje wymieniona osoba, która na mocy dziedziczenia ustawowego (to jest w przypadku braku testamentu) zyskałaby część lub całość majątku po osobie zmarłej. Taka osoba może wystąpić z roszczeniem do spadkobiercy bądź spadkobierców o należny zachowek. Do zachowku uprawnieni są: dzieci, wnuki, prawnuki (wszyscy zstępni zmarłego), małżonek zmarłego, a także rodzice spadkodawcy. Na wysokość zachowku wpływ mają także dodatkowe przesłanki – dzieci małoletnie w chwili śmierci spadkodawcy i dorośli będący osobami niezdolnymi do pracy mogą liczyć na wyższy zachowek.

Spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę do wypełnienia określonego zobowiązania wobec osoby trzeciej wskazanej w ramach zapisu testamentowego. W praktyce może to być sformułowanie o następującym brzmieniu: „Zapisuję mój samochód marki X Janowi Kowalskiemu, który legitymuje się dowodem osobistym seria AXZ 123456”. Jeżeli obdarowana przez spadkodawcę osoba nie przyjmie danej rzeczy, to spadkobierca zostaje zwolniony z obowiązku wykonania takiego zapisu. Oprócz zapisu zwykłego, w testamencie notarialnym spadkodawca może także zawrzeć tzw. zapis windykacyjny. W praktyce oznacza to, że z chwilą otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) dana rzecz lub prawo zostaje wyłączone z postępowania spadkowego i od razu staje się własnością/uprawnieniem osoby wskazanej w zapisie windykacyjnym. W taki sposób można nabyć na przykład przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, samochód, czy też rzeczy zmarłego, które są oznaczone co do tożsamości (takie jak wartościowe pamiątki rodzinne – obrazy, albumy, trofea łowieckie, itp.).

Zdarza się, że bliska nam osoba pozostawiła nam spadek w testamencie albo że zostaliśmy do niego powołani w drodze dziedziczenia ustawowego. W określonych sytuacjach przyjęcie spadku może wiązać się z naszą odpowiedzialnością za długi spadkodawcy. Zgodnie z polskim prawem możemy przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe albo przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W tym drugim przypadku, nasza odpowiedzialność za długi spadkowe będzie ograniczona do wartości otrzymanego przez nas spadku. Należy pamiętać, że zarówno przyjęcie spadku, jak i jego odrzucenie następuje przez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem. Brak takiego oświadczenia spowoduje przyjęcie przez nas spadku z dobrodziejstwem inwentarza (kilka lat temu zmieniono domniemanie – wcześniej brak oświadczenia być jednoznaczny z przyjęciem spadku wraz z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe). Przed przyjęciem bądź odrzuceniem spadku warto więc zastanowić się nad formą przyjęcia spadku tak, aby zamiast przyrostu majątku, nie narazić się na ubytek w majątku własnym.

Może się tak zdarzyć, że zostaliśmy spadkobiercą, ale nie jesteśmy wykonawcą testamentu zmarłego. Co to w praktyce oznacza? Otóż wykonawca testamentu to osoba zobowiązana do wykonania woli zmarłego – zajmuje się wydaniem majątku spadkobiercom, spłatą długów spadkowych, a także wykonaniem zapisów i poleceń zmarłego. Zazwyczaj wykonawca testamentu jest powoływany, gdy spadkodawca nie wierzy spadkobiercom, że wykonają wszystkie jego polecenia i zapisy, dlatego to zadanie powierza osobie trzeciej, często przyjacielowi rodziny lub rodzinnemu prawnikowi.

Historie Klientów

Opinie Klientów

Co zyskasz dzięki współpracy z nami?

Empatię i zrozumienie
w tej sytuacji.

Oszczędzisz swój cenny czas.

Możesz w spokoju zająć się innymi sprawami.

Elastyczne podejście do współpracy
i rozliczeń finansowych.

Rozpoznanie Twoich potrzeb i dopasowanie
działań do oczekiwanych przez Ciebie rezultatów.

Interdyscyplinarny zespół prawników, którzy
kompleksowo zajmą się obsługą Twojej sprawy.

Przyjazną atmosferę współpracy.

Prostą i przystępną komunikację.

Porady prawne online

Chcesz szybko otrzymać poradę prawną bez wychodzenia z domu?
Zadaj pytanie naszemu prawnikowi i umów się na spotkanie online!
Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i krótko opiszesz swoją sprawę

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z naszą Kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne.
Typowy proces obsługi zleceń przebiega w pięciu krokach:

1
2
3
4
5
Zdefiniowanie zadania oraz
określenie celu, jaki jest
stawiany przed Kancelarią.
Wycena zlecenia.
Akceptacja wyceny
przez klienta
Zebranie materiałów niezbędnych
do realizacji zlecenia.
Realizacja zlecenia.
1
Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed Kancelarią.
1
2
Wycena zlecenia.
2
3
Akceptacja wyceny przez Klienta.
3
4
Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
4
5
Realizacja zlecenia.
5

Ważnym etapem obsługi każdego zlecenia jest pierwsza konsultacja. To właśnie wtedy poznajemy potrzeby i oczekiwania Klientów oraz ustalamy zasady współpracy. 
Aby umówić się na takie spotkanie, zapraszamy do kontaktu

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń. 
Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy konsultacjach prawnych.

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za poprowadzenie danej sprawy.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy kompleksowym prowadzeniu danej sprawy.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy realizacji konkretnego etapu zlecenia, ustalonego z Klientem.

Nasze publikacje

Zachowek – czym jest, czyje prawa chroni, do jakich składników majątku uprawnia, jak obliczyć jego wysokość i jak dochodzić go na drodze sądowej

Zachowek – czym jest, czyje prawa chroni, do jakich składników majątku uprawnia, jak obliczyć jego wysokość i jak dochodzić go na drodze sądowej

Śmierć osoby bliskiego powoduje tzw. otwarcie spadku – jest to chwila, w której spadkobiercy nabywają prawa do majątku spadkowego, który pozostawił po sobie ich bliski. Spadkobiercy według polskiego prawa mogą być powołani do spadku na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu lub w przypadku jego braku z ustawy. Kolejność dziedziczenia w przypadku trybu ustawowego określa Kodeks cywilny. Zgodnie z tym aktem prawnym, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci zmarłego…
Odrzucenie spadku – jak i kiedy należy złożyć oświadczenie, jakie skutki ono wywołuje i dlaczego odrzucenie spadku może być bardziej korzystne od przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Odrzucenie spadku – jak i kiedy należy złożyć oświadczenie, jakie skutki ono wywołuje i dlaczego odrzucenie spadku może być bardziej korzystne od przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Życie pisze różne scenariusze – czasem nas zaskakuje pozytywnie, czasem negatywnie. Pewnego dnia możemy dowiedzieć się, że ciocia, wujek, czy inny członek dalszej rodziny zostawił nam spadek. Czy jest to dobra wiadomość, czy zła, okaże się po pewnym czasie, ponieważ w skład spadku wchodzą zarówno ruchomości, nieruchomości, jak i zobowiązania spadkodawcy (tj. kredyty, chwilówki, pożyczki, limity na kontach bankowych, ujemne salda kart kredytowych, czy kolejne raty…
Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po zmarłym małżonku

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po zmarłym małżonku

Klientka chciałaby dokonać sprzedaży mieszkania odziedziczonego w połowie 2009 r. po zmarłym małżonku. Jest zainteresowana kwestiami związanymi z opodatkowaniem tej transakcji, w tym podatkiem od spadku i dochodowym. Warto bowiem wskazać, że mieszkanie nabyte zostało w trakcie trwania małżeństwa i postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało już przeprowadzone. Wprawdzie nie było przeprowadzanie postępowanie o dział spadku, niemniej jednak pozostali spadkobiercy wyrażają zgodę na sprzedaż mieszkania. Jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości lub…

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.