Standardy ochrony małoletnich

Nowe przepisy dotyczące ochrony dzieci przed przemocą

15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej m.in. kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Tzw. “ustawa Kamilka” (“Lex Kamilek”) zobowiązuje wszystkie podmioty i instytucje działające na rzecz dzieci i sprawujące opiekę nad dziećmi, do wdrożenia standardów ochrony małoletnich.

Wspieramy żłobki, przedszkola, szkoły, kluby sportowe i inne placówki

Obowiązkiem m.in. żłobków, przedszkoli, szkół, klubów sportowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek medycznych, podmiotów świadczących usługi hotelarskie i działalność turystyczną na rzecz dzieci, a także wszelkich innych miejsc, w których dzieci przebywają bez opieki rodziców, jest wdrożenie standardów mających na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci.

Termin na wdrożenie standardów upływa dla wszystkich placówek 15 sierpnia 2024 r.

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Sylwii Barcz-Popiel zapewnia wsparcie prawne dla placówek we wdrożeniu standardów ochrony małoletnich.

Oferujemy:

W ramach których tłumaczymy wszystkie zagadnienia związane z nowymi przepisami z “ustawy Kamilka”, ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz pozostałe regulacje dotyczące ochrony dzieci przed przemocą (m.in. Konwencja o prawach dziecka, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieska Karta”, wybrane zagadnienia z kodeksu karnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Pomagamy także we wdrożeniu standardów ochrony małoletnich oraz stworzeniu wymaganych prawem procedur interwencji w sytuacji przemocy lub zagrożenia dobra dziecka.

mające na celu zapoznanie kadry z prawnymi aspektami ochrony dzieci przed przemocą oraz podejmowaniem interwencji prawnej w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka, przećwiczenie stosowania procedur w praktyce oraz udzielenie odpowiedzi na pytania, dotyczące standardów ochrony małoletnich.

bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych, w tym audyt dotychczasowych procedur i skuteczności rozwiązań prawnych wdrożonych w placówce, a także wsparcie w podejmowaniu interwencji prawnej związanej z ochroną dzieci przed przemocą (w tym także przygotowywanie pism procesowych oraz wszczynających interwencję).

Co zyskasz dzięki współpracy z nami?

Oszczędzisz swój cenny czas.

Możesz w spokoju zająć się prowadzeniem firmy.

Zyskujesz pewność, że wszystkie sprawy są załatwione terminowo i zgodnie z prawem.

Elastyczne podejście do współpracy i rozliczeń finansowych.

Rozpoznanie Twoich potrzeb i dopasowanie działań do oczekiwanych przez Ciebie rezultatów.

Interdyscyplinarny zespół prawników, którzy kompleksowo zajmą się obsługą Twojej firmy.

Przyjazną atmosferę współpracy.

Prostą i przystępną komunikację.

Porady prawne online

Chcesz szybko otrzymać poradę prawną bez wychodzenia z domu?
Zadaj pytanie naszemu prawnikowi i umów się na spotkanie online!
Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy i krótko opiszesz swoją sprawę

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z naszą Kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne.
Typowy proces obsługi zleceń przebiega w pięciu krokach:

1
2
3
4
5
Zdefiniowanie zadania oraz
określenie celu, jaki jest
stawiany przed Kancelarią.
Wycena zlecenia.
Akceptacja wyceny
przez klienta
Zebranie materiałów niezbędnych
do realizacji zlecenia.
Realizacja zlecenia.
1
Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed Kancelarią.
1
2
Wycena zlecenia.
2
3
Akceptacja wyceny przez Klienta.
3
4
Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
4
5
Realizacja zlecenia.
5

Ważnym etapem obsługi każdego zlecenia jest pierwsza konsultacja. To właśnie wtedy poznajemy potrzeby i oczekiwania Klientów oraz ustalamy zasady współpracy. 
Aby umówić się na takie spotkanie, zapraszamy do kontaktu

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń.
Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.
Taką formę rozliczeń stosujemy przy konsultacjach prawnych.

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt z określonym miesięcznym lub kwartalnym limitem godzin. Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które regularnie potrzebują pomocy prawnej.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia. Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które chcą rozpocząć współpracę z Kancelarią od konkretnej sprawy.

Obsługa Prawna Firm

Jako przedsiębiorca na pewno napotykasz w trakcie prowadzenia swojej działalności różnego rodzaju Trudności. Z wieloma z nich jesteś w stanie poradzić sobie sam, przy rozwiązaniu niektórych bez wątpienia potrzebujesz pomocy.

Dziedziną, w której nie warto bez odpowiedniego przygotowania działać na własną rękę jest prawo.

Na pewno nie raz pochylałeś się nad umową z kontrahentem, umową z pracownikiem czy kwestiami ochrony danych osobowych, kwestiami formalnymi związanymi z prowadzeniem firmy i czułeś bezsilność w gąszczu zagadnień, nie wiedziałeś jak podejść do tematu. Dodatkowo w rozmyślaniu nad rozwiązaniami ograniczał Cię brak czasu, który jest najcenniejszą wartością w prowadzeniu firmy. Jako Kancelaria specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców mamy świadomość, że natłok obowiązków oraz duża liczba zmian prawnych nie ułatwiają zadania, jakim jest koordynowanie spraw prawnych w firmie. Ponadto skomplikowanie i wyspecjalizowanie przepisów z różnych dziedzin dodatkowo utrudnia prowadzenie firmy. Pomoc prawna jaką oferujemy ma na celu odciążenie Ciebie od problemów, związanych z prawnymi aspektami prowadzenia firmy. Poniżej znajdziesz kilka najczęściej zadawanych pytań, które ułatwią Ci podjęcie ważnej decyzji o rozpoczęciu współpracy z naszą Kancelarią.

Dlaczego pomoc prawna jest niezbędna dla przedsiębiorców?

Jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Osoba bez wykształcenia prawniczego po prostu gubi się w gąszczu przepisów prawnych. Tym bardziej że tempo ich zmian jest zawrotne, a wszelkie błędy i niedopatrzenia mogą Cię słono kosztować.
człowiek

Przekazując sprawy związane z kwestiami prawnymi w ręce specjalistów odczujesz komfort psychiczny i będziesz mógł skupić się na najważniejszych aspektach prowadzenia Twojej firmy bez zaprzątania sobie głowy kwestiami, które wzbudzają Twój niepokój.

Co obejmuje obsługa prawna firm?

zespół

Świadczymy pomoc prawną dla różnych podmiotów gospodarczych, zarówno dla jednoosobowych przedsiębiorców, jak i spółek prawa handlowego, a także międzynarodowych korporacji. Wyróżnikiem naszych usług jest ich szeroki zakres i kompleksowość. Kluczową cechą naszych prawników jest rozległa wiedza, którą przede wszystkim potrafią wykorzystać w praktyce. Współpracujemy z ekspertami w wielu dziedzinach prawa między innymi: cywilnego, pracy, administracyjnego, własności intelektualnej, nieruchomości, prawa handlowego, Ochrony Danych Osobowych – RODO. Dzięki naszemu profesjonalizmowi jesteśmy w stanie podjąć się praktycznie każdego zlecenia związanego z prowadzeniem obsługi prawnej firm.

Na czym polega wsparcie prawne dla firm?

Pomoc prawna jaką jesteśmy w stanie zaoferować ma bardzo szeroki zakres. W odniesieniu do firm zdajemy sobie sprawę, że jednym z najważniejszych jej filarów jest kompleksowe doradztwo prawne.

Zaczynając od podstaw może to oznaczać pomoc przedsiębiorcy przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej (wpisy w KRS i CEIDG) Następnie możemy zaoferować wsparcie we wszystkich aspektach prawnych prowadzenia firmy w trakcie jej działalności. Także jeśli zdecydujesz się na zakończenie działalności nie zostawimy Cię bez pomocy i wesprzemy przy wszelkich czynnościach związanych z jej zakończeniem. Doradztwo to bardzo istotny element naszej działalności na rzecz firm. Uwzględnia ono wsparcie przedsiębiorcy na każdym etapie prowadzenia jego biznesu niezależnie od jego wielkości.

Bez wątpienia jednym z najistotniejszych zagadnień dla naszych Klientów są kwestie formalne, dlatego też tworzymy całą dokumentację w firmie – umowy, regulaminy, procedury, instrukcje, czy wszelkiego rodzaju uchwały. W razie konieczności prowadzenia spraw sądowych oferujemy również pomoc w zakresie reprezentacji przed wszelkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi. Pomagamy w odzyskiwaniu wierzytelności od dłużników, nieuczciwych kontrahentów czy klientów, którzy nie opłacili np. zamówień. Nadzorujemy również cały skomplikowany proces dążący do uzyskania koncesji oraz pozwoleń, które są niezbędne przy prowadzeniu niektórych rodzajów działalności.

Coraz częściej Klienci zwracają się do nas również po pomoc w reprezentacji w różnego rodzaju postępowaniach w procedurze legalizacji dokumentów handlowych i korporacyjnych przeznaczonych do obrotu prawnego poza granicami RP. Dużym obszarem naszej działalności w pomocy prawnej przedsiębiorcom są kwestie Ochrony Danych Osobowych. Nasi klienci zlecają nam przede wszystkim audyt procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO, a my przygotowujemy wszelką dokumentację tak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Z jakimi problemami natury prawnej zgłaszają się najczęściej przedsiębiorcy?

Trudno wskazać jednoznacznie listę problemów z jakimi zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, ponieważ tylu ilu jest klientów, tyle indywidualnych

problemów i rozwiązań, jednak zagadnieniami, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy są:

młodzieniec

Windykacja należności związana z uzyskaniem płatności za zaległe faktury.

starsza pani

Postępowania administracyjne.

starszy człowiek

Procesy dotyczące zakładania i przekształcania spółek kapitałowych oraz dokonywania wszelkich zmian wymagających zgłoszenia do KRS.

kobieta

Przeprowadzanie audytów związanych z dostosowaniem dokumentów firm do wymogów RODO.

mężczyzna

Tworzenie regulaminów, umów, kontraktów, ich opiniowanie i negocjowanie.

mężczyzna

Spory sądowe z kontrahentami, klientami, czy pracownikami.

Kliknij przycisk poniżej i wypełnij formularz kontaktowy. W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą nasz konsultant
i pomoże wybrać właściwą ścieżkę postępowania w Twojej sytuacji.

Jak współpracujemy z Klientami?

Jesteśmy zwolennikami elastycznych rozwiązań. Współpraca z kancelarią może przybierać różne formy, także zdalne. Oczywiście wiąże się również z odmiennymi sposobami rozliczenia. Niezależnie od jego rodzaju najważniejszym standardem w naszej pracy jest dobra i transparentna komunikacja na linii Klient-Kancelaria.

praca zespołowa

Jak rozliczamy się z Klientami?

Koszty współpracy z Kancelarią rozliczane są zazwyczaj w oparciu o jeden z trzech typowych systemów rozliczeń. Oczywiście jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia w tym zakresie.

1

Rozliczenie w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy oraz liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu.

Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które sporadycznie potrzebują pomocy prawnej.

2

Rozliczenie w oparciu o ryczałt z określonym miesięcznym lub kwartalnym limitem godzin. 

Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które regularnie potrzebują pomocy prawnej.

3

Rozliczenie w oparciu o ryczałt za konkretne etapy realizacji zlecenia.

Taką formę rozliczeń rekomendujemy podmiotom, które chcą rozpocząć współpracę z Kancelarią od konkretnej sprawy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie rozwiązania, które mogą ułatwić współpracę i rozliczenia z Klientami, dlatego wszelkie kwestie finansowe zawsze ustalane są podczas indywidualnych rozmów, do których zachęcamy.

Jak wygląda pierwsza konsultacja?

W celu zdefiniowania zakresu pomocy prawnej konieczne jest poznanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Na podstawie pytań i zdobytych odpowiedzi dostosowujemy rozwiązania i wybieramy ekspertów z właściwymi kompetencjami merytorycznymi. W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu mailowego kancelaria@barczpopiel.pl lub telefonicznego: +48 500 367 337. 

Jak wygląda proces obsługi zleceń przekazywanych do kancelarii?

Proces ten można ująć w pięciu następujących krokach:

1. Zdefiniowanie zadania oraz określenie celu, jaki jest stawiany przed kancelarią.
2. Wycena zlecenia.
3. Akceptacja wyceny.
4. Zebranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.
5. Realizacja zlecenia.

Dlaczego kancelaria Sylwii Barcz - Popiel?

Naszym priorytetem jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta, a także elastyczne podejście do współpracy. Jest to możliwe, dzięki różnorodnemu zespołowi składającemu się z doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Kancelaria prężnie działa na rynku już od 10 lat. Od tego czasu pomagamy wielu firmom, zarówno tym mniejszym, jak i dużym koncernom międzynarodowym.

Nasi Klienci, poza kwestiami merytorycznymi, cenią sobie przede wszystkim prowadzoną przez nas komunikację i przyjazną atmosferę współpracy. Zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom Klienta, dlatego zawiłe kwestie prawne przekazujemy w prosty i przystępny sposób, aby osoby, która nie są w żaden sposób związana z prawem mogły zrozumieć czego dotyczy problem. Naszym celem jest kompleksowa obsługa prawna firm na wszystkich etapach działalności, aby zagwarantować komfort i spokój każdemu przedsiębiorcy.
Skuteczna pomoc prawna to według nas zasługa interdyscyplinarnego zespołu. Razem jesteśmy w stanie wesprzeć każdego przedsiębiorcę, starannie dobraną wiedzą. Każdy nasz prawnik specjalizuje się w innej dziedzinie prawa, ma różne doświadczenie i pomysły, a także włada różnymi językami. Nawzajem konsultujemy ze sobą wiele spraw, tak aby każda z nich rozwiązana była na najwyższym poziomie. Połączenie tych umiejętności pozwala nam na kompleksową obsługę Twojej firmy! Poznaj nas!

Sylwia Barcz-Popiel
Logo - Kancelaria Sylwia Barcz-Popiel
kontakt kancelaria wołomin

Skontaktuj się z nami

lub zadzwoń

Nasze publikacje

Poradnik sprzedawcy 2023 - opinie i komentarze

Poradnik sprzedawcy 2023 - opinie i komentarze

Artykuł omawiający pokrótce zmiany w prawach konsumenta dotyczące upubliczniania ocen i komentarzy związanych z produktem.
Poradnik Sprzedawcy 2023 - ceny i promocje

Poradnik Sprzedawcy 2023 - ceny i promocje

Artykuł omawiający pokrótce zmiany w prawach konsumenta dotyczące wskazywania cen i promocji.
Praca zdalna – czy można odmówić powrotu do biura?

Praca zdalna – czy można odmówić powrotu do biura?

Praca zdalna w ostatnich kilku miesiącach cieszy się ogromnym powodzeniem. Pracodawcy i pracownicy zostali do niej niejako zmuszeni, jednak bardzo szybko potrafili się odnaleźć w tym trudnym czasie i przyzwyczaić do tego, że dom stał się biurem.  Czy możemy odmówić powrotu do miejsca pracy i nadal pracować z domu aby móc jak najlepiej zadbać o zdrowie swoje i innych? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależna od rodzaju umowy łączącej strony…

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.