Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia roszczeń

Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia roszczeń
Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia roszczeń

Weksel jest papierem wartościowym mającym w obrocie prawnym wiele zastosowań. Wśród jego odmian możemy wyróżnić także weksel in blanco (niezupełny), który służy przede wszystkim jako forma zabezpieczenia roszczeń majątkowych. Wobec tego niepozornego dokumentu narosło wiele mitów, które spróbujemy rozwiać w niniejszym artykule.

Weksel in blanco jest to weksel, któremu w momencie wystawienia brak jest co najmniej jednego z elementów określonych przez ustawę. Najczęściej weksel in blanco, oprócz ubocznych elementów zawiera jedynie nazwę „Weksel” oraz podpis wystawcy. Brakującą treść weksla może uzupełnić jego posiadacz, który poprzez uzupełnienie tworzy zobowiązanie wekslowe o odpowiedniej treści.

Takie zobowiązanie wekslowe może być dochodzone przed sądem w przyśpieszonym i tańszym trybie. Jeżeli po uzupełnieniu weksla i zawiadomieniu wystawcy o tym fakcie wystawca nadal opóźnia się z zapłatą należności, możliwe jest złożenie pozwu, który jest rozpatrywany w postępowaniu nakazowym. Postępowanie to charakteryzuje się sporym uproszczeniem i jest dużym udogodnieniem dla wierzyciela, gdyż sprawa rozpoznawana jest przez sąd na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzania rozprawy i konieczności stawiennictwa w sądzie. Dodatkowo opłata sądowa wynosi jedynie czwartą część standardowej opłaty – a zatem dochodzenie roszczeń w tym trybie jest także dużo tańsze.

Samemu pozwanemu, to jest osobie, która podpisała się na wekslu, przysługuje prawo do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu. Jednakże jest to znacznie utrudnione, gdyż zarzuty te muszą zostać opłacone. Dodatkowo sam, nawet jeszcze nieprawomocny nakaz zapłaty, jest natychmiast wykonalny, a więc można iść z nim do komornika.

W tym momencie należy sobie odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób weksel niezupełny może być wykorzystywany jako forma zabezpieczenia innych roszczeń. Mechanizm jest bardzo prosty a najłatwiej będzie objaśnić go na przykładzie. Jeden przedsiębiorca chce kupić od drugiego towar. Nie ma na to niestety gotówki. Towar kupuje zatem drożej, ale sprzedawca zgadza się na to aby zapłata nastąpiła z pewnym opóźnieniem – dajmy na to 90 dniowym. W takim przypadku sprzedawca znajduję się jednak w sytuacji niepewnej, bowiem może się zdarzyć, że kupujący nie zapłaci mu umówionej ceny. Aby ograniczyć element ryzyka sprzedawca uzależnia całą transakcję od wystawienia weksla in blanco. Gdyby kupujący nie zapłacił ceny sprzedawca może w dość tani i prosty sposób uzyskać orzeczenie sądu i egzekwować dług przez komornika.

Weksel niezupełny jest zatem dobrym sposobem zabezpieczenia roszczenia jednakże ma także wady. Pierwszą z nich jest to, że żaden weksel nic nie pomoże, jeżeli wystawca weksla nie ma majątku i nie będzie z czego egzekwować należnej kwoty. Druga wada polega na tym, iż weksel wzbudza dość duże wątpliwości wśród ludzi, którzy maja go podpisać. Zasadniczo źródłem tego strachu jest fakt, iż weksel może być uzupełniony na kwotę wyższą od tej umówionej. Pewnym lekarstwem na taki strach może być spisanie porozumienia wekslowego, które w konkretny sposób wyjaśni jaką kwotę, kiedy i na jakich zasadach można do weksla wpisać.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.