Chat with us, powered by LiveChat

news-alimenty

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, ciąży na obojgu rodzicach. Nierzadko zdarza się, że jedno z rodziców uchyla się od wykonywania tego obowiązku. Istnieje wówczas możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o alimenty.
W przypadku gdy powodem jest dziecko małoletnie, w jego imieniu winien działać jeden z rodziców jako przedstawiciel ustawowy.
Postępowanie przed sądem toczy się zwykle niestety przez wiele miesięcy. Jest to szczególnie dotkliwy problem w przypadku, gdy pieniądze na utrzymanie dziecka są pilnie potrzebne. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych .
Jak wynika z kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
Sad udziela zabezpieczenia na wniosek strony. Sądem właściwym do udzielenia zabezpieczenia jest sąd, do którego należy rozpoznanie sprawy w danej instancji. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń można złożyć w sądzie zarówno wraz z pozwem, jak również w trakcie postępowania lub jeszcze przed jego wszczęciem. Z uwagi na zwarte w art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienie strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych z kosztów sądowych, wniosek o zabezpieczenie roszczenia o alimenty, niezależnie od tego, czy składany jest odrębnie, czy jako zawarty w innym piśmie procesowym (pozwie), zwolniony jest z opłaty sądowej.
We wniosku o zabezpieczenie alimentów należy przede wszystkim wskazać kwotę zabezpieczenia, a także termin i sposób jej płatności. Co istotne, przy wniosku o zabezpieczenie wystarczy jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. Nie ma zatem konieczności szczegółowego dowodzenia wszystkich wskazanych we wniosku okoliczności. Warto jednakże możliwie szczegółowo wskazać, jakie wydatki składają się na żądaną kwotę zabezpieczenia poprzez podanie przybliżonych miesięcznych kosztów utrzymania dziecka (żywność, lekarstwa, środki czystości, odzież, obuwie, książki i podręczniki, koszty mieszkania, opłaty za media, itd.)
Wniosek o zabezpieczenie sąd obowiązany jest rozpoznać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wpływu do sądu. Termin ten ma jednakże charakter jedynie instrukcyjny i rzadko jest przez sąd dochowywany.
Postanowienie o zabezpieczeniu w przypadku roszczenia o alimenty, zaopatrywane jest w klauzulę wykonalności przez sąd z urzędu, co daje możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej niezwłocznie po wydaniu przez sąd postanowienia.
Należy wszakże pamiętać, iż zabezpieczenie ma charakter jedynie tymczasowy- ustanawiane jest tylko na czas trwania postępowania i upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego alimenty.

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij