Zabezpieczenie roszczeń w procesie cywilnym

Zabezpieczenie roszczeń w procesie cywilnym
Zabezpieczenie roszczeń w procesie cywilnym

Rozpatrywanie spraw cywilnych przez polskie sądy wymaga dużej ilości czasu, pieniędzy oraz sił. Wiedzą zapewne o tym rodzimi przedsiębiorcy, którzy wielokrotnie spotkali się z sytuacją, gdy pomimo uzyskania prawomocnego orzeczenia nie mogą skutecznie wyegzekwować swoich roszczeń od dłużników z uwagi na fakt, iż ci ostatni po prostu „uciekli z majątkiem”. Nic więc dziwnego, iż przedsiębiorcy w wielu przypadkach po prostu nie dochodzą swego przed sądem, bo jak sami mówią kompletnie się im to nie opłaca. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest skomplikowana procedura cywilna. W związku z powyższym, długotrwałe rozpatrywanie sprawy może narazić powoda na niekorzystne skutki – nawet, jeśli wygra sprawę, może okazać się, że nie uzyska żadnego świadczenia od pozwanego.

Jest jednak wyjście z takiej sytuacji. Polskie prawo pomimo swoich wad odznacza się także pewną elastycznością, którą – w naszym przekonaniu – trzeba wykorzystywać. I tak w opisanych powyżej przypadkach świetnym remedium na bolączki pozywających przedsiębiorców może być instytucja zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym, która gwarantuje, iż prawa powoda są chronione w jak najszerszym zakresie i to praktycznie od samego wytoczenia powództwa. Zgodnie z treścią art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia w zasadzie w każdej chwili – przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

  • zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
  • obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
  • ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
  • obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
  • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Aby skorzystać z dobrodziejstwa zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w procesie należy uprawdopodobnić samo dochodzone roszczenie oraz interes prawny w zabezpieczeniu tego roszczenia. Znaczy to tyle, iż należy pokazać sądowi po pierwsze, iż to czego się domagamy od pozwanego jest uzasadnione, a po drugie, że jeżeli sąd nie zastosuje zabezpieczenia to powództwo i egzekucja będą – z dużą dozą prawdopodobieństwa – bezcelowe.

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.