Zabezpieczenie roszczeń w procesie cywilnym

Zabezpieczenie roszczeń w procesie cywilnym
Zabezpieczenie roszczeń w procesie cywilnym

Rozpatrywanie spraw cywilnych przez polskie sądy wymaga dużej ilości czasu, pieniędzy oraz sił. Wiedzą zapewne o tym rodzimi przedsiębiorcy, którzy wielokrotnie spotkali się z sytuacją, gdy pomimo uzyskania prawomocnego orzeczenia nie mogą skutecznie wyegzekwować swoich roszczeń od dłużników z uwagi na fakt, iż ci ostatni po prostu „uciekli z majątkiem”. Nic więc dziwnego, iż przedsiębiorcy w wielu przypadkach po prostu nie dochodzą swego przed sądem, bo jak sami mówią kompletnie się im to nie opłaca. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest skomplikowana procedura cywilna. W związku z powyższym, długotrwałe rozpatrywanie sprawy może narazić powoda na niekorzystne skutki – nawet, jeśli wygra sprawę, może okazać się, że nie uzyska żadnego świadczenia od pozwanego.

Jest jednak wyjście z takiej sytuacji. Polskie prawo pomimo swoich wad odznacza się także pewną elastycznością, którą – w naszym przekonaniu – trzeba wykorzystywać. I tak w opisanych powyżej przypadkach świetnym remedium na bolączki pozywających przedsiębiorców może być instytucja zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym, która gwarantuje, iż prawa powoda są chronione w jak najszerszym zakresie i to praktycznie od samego wytoczenia powództwa. Zgodnie z treścią art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia w zasadzie w każdej chwili – przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

  • zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
  • obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
  • ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
  • obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
  • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Aby skorzystać z dobrodziejstwa zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w procesie należy uprawdopodobnić samo dochodzone roszczenie oraz interes prawny w zabezpieczeniu tego roszczenia. Znaczy to tyle, iż należy pokazać sądowi po pierwsze, iż to czego się domagamy od pozwanego jest uzasadnione, a po drugie, że jeżeli sąd nie zastosuje zabezpieczenia to powództwo i egzekucja będą – z dużą dozą prawdopodobieństwa – bezcelowe.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.