Zawezwanie do próby ugodowej
Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej to jedna z instytucji umożliwiająca polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego. Często jest to dość dobry sposób na szybkie i tanie zakończenie skomplikowanej sprawy, zwłaszcza, że jest dokonywane w obecności sądu.

Bardzo często klienci naszej kancelarii przychodzą do nas z prośbą o sporządzenie i złożenie do sądu pozwu w danej sprawie, gdyż wysyłane przez nich wezwania do zapłaty nie zostały spełnione przez dłużników. Jednocześnie klienci mają poczucie, że istnieje jeszcze jakaś szansa na polubowne załatwienie sprawy  z pominięciem całej procedury sądowej wliczając w to pozew, rozprawy, przesłuchiwanie świadków, zasięganie opinii biegłych. W takiej sytuacji bardzo często proponujemy tzw. zawezwanie do próby ugodowej.

Jest to narzędzie w swojej istocie bardzo podobne do zwykłego wezwania do zapłaty, ale korzysta z autorytetu sądu oraz niesie ze sobą kilka dodatkowych korzyści dla wierzyciela.

Wniesienie do sądu zawezwania do próby ugodowej jest stosunkowo niedrogie. Podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Taka próba załatwienia sprawy trwa co do zasady znacznie krócej niż standardowe postępowanie sądowe. Po przyjęciu przez sąd zawezwania – obie strony zawiadamiane są o posiedzeniu. Jeżeli obie się na nim stawią mogą tam zawrzeć ugodę, która kończy sprawę. Ugoda ma moc wyroku sądowego, a zatem może być egzekwowana przez komornika. Podkreślić należy bardzo ważny aspekt psychologiczny, który wiąże się z wizytą w sądzie polegający na tym, iż sama obecność sędziego poniekąd wymusza na dłużniku tłumaczenie się z niewykonanego zobowiązania, co często prowadzi do zawarcia ugody.

Zawezwanie do próby ugodowej jak każda czynność podjęcia przed sądem, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia czy zabezpieczenia roszczenia przerywa bieg terminu przedawnienia tegoż roszczenia. Zatem zawezwanie do próby ugodowej może być doskonałym narzędziem do tego aby przerwać bieg przedawnienia w sytuacji kiedy na przykład nie mamy pieniędzy na prowadzenie procesu, a jednocześnie mamy świadomość, że lada dzień nasze roszczenie przedawni się.

Dodatkowo należy przypomnieć, że jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie sądowe, na wniosek przeciwnika, sąd nałoży na wzywającego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową, które ten przeciwnik musiał ponieść. Sądem właściwym do wniesienia zawezwania do próby ugodowej będzie zazwyczaj sąd rejonowy ogólnie właściwy dla przeciwnika – według miejsca jego zamieszkania lub siedziby.

Zapisz

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.