Sylwia Barcz-Popiel

radca prawny / właściciel kancelarii

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Podczas wieloletniej praktyki zawodowej świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego jak i prawa pracy, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej. Zajmuje się również prawem gospodarczym, w tym prawem spółek i windykacją należności.

Ponadto świadczy kompleksową obsługę prawną dla organów administracji, zarówno w zakresie spraw administracyjnych jak i zamówień publicznych. W praktyce zajmuje się również udzielaniem pomocy prawnej z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej zarówno dla organów administracji jak i innych podmiotów w tym osób fizycznych. W ramach prowadzonej kancelarii świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorców, organów administracji. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Magdalena Barcz-Stosio

radca prawny

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Podczas wieloletniej praktyki zawodowej zdobyła bogate doświadczenie reprezentując swoich klientów w procesach sądowych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych wykorzystując doświadczenie zdobyte w obsłudze licznych spółek prawa handlowego. Pracowała zarówno dla dużych firm, jak i dla organów administracji.  Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, pracy, zamówień publicznych, a także prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji i podatkowego.

Aleksander Diakonow

radca prawny

Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w bieżącej obsłudze spółek handlowych i sądowym procesie gospodarczym, jak również w prawie cywilnym i administracyjnym. Nie obca jest mu również problematyka tworzenia łączenia, podziału i przekształceń spółek. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w czołowych polskich kancelariach prawniczych, w podmiotach prywatnych oraz instytucjach publicznych. Oprócz mowy ojczystej posługuje się językiem angielskim, rosyjskim, niemieckim oraz łacińskim.

Wojciech Wójcik

adwokat

Z zawodu Adwokat. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w wymiarze sprawiedliwości jak również w podmiotach prywatnych. Swoje doświadczenie zdobywał podczas wykonywania obowiązków na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie jak i w Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi w Warszawie oraz wspomagając bieżącą obsługę kancelarii prawnych.

Obszar jego zainteresowań obejmuje prawo karne w szerszym aspekcie, jest to bowiem zarówno prawo karne materialne jak i proceduralne, a także wykroczenia i postępowanie w sprawach o wykroczenia. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo cywilne oraz prawo gospodarcze, w tym prawo spółek handlowych..

Poza językiem ojczystym posługuje się językiem angielskim.

Jan Borowski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym uzyskał dyplomy magistra prawa oraz licencjata administracji. Jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Obszar jego zainteresowań obejmuje prawo administracyjne materialne, procedurę administracyjną oraz prawo administracyjne ustrojowe, w szczególności w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego materialnego oraz procesowego, prawa gospodarczego i rodzinnego. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Rafał Popiel

Dyrektor zarządzający

Zarządza codzienną działalnością kancelarii. Nadzoruje marketing, sprzedaż, finanse i IT. Odpowiada za sprawy pracownicze oraz współpracę z zewnętrznymi firmami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zdobyte w branży maklerskiej. Przed dołączeniem do zespołu kancelarii pracował jako Dyrektor Biura Sprzedaży Detalicznej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, jednego z wiodących biur maklerskich w Polsce.
Wcześniejsze doświadczenie obejmuje pracę w BPH S.A./Pekao SA oraz DM PBK S.A., między innymi w działach kontrolingu, zespole ds. Internetu oraz, w zespole Transakcji gdzie aktywnie współpracował z Klientami przy transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności rachunkowość i finanse.
Mówi po polsku i angielsku.

Natalia Czerwińska-Wójcicka

Radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Interesuje się głównie prawem gospodarczym oraz prawem cywilnym materialnym i procesowym, zaś w ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorców zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Mateusz Szczepocki

Aplikant adwokacki

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia licencjackie z zakresu bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Obszar jego zainteresowań prawnych obejmuje głównie postępowanie cywile ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego, prawo rzeczowe oraz spadkowe. Od niedawna systematycznie zwiększa swoją wiedzę z zakresu prawa rolnego, prawa podatkowego oraz prawa i postępowania karnego skarbowego.

W codziennej pracy zajmuje się głównie obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz ośrodków pomocy społecznej. Wspomaga także pracę radców pranych i adwokatów w prowadzonych przez nich postępowaniach cywilnych.

Adrianna Janaszek

Asystentka radcy prawnego

Studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich w kancelariach prawnych i podmiotach publicznych. Obecnie na stałe współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Sylwii Barcz- Popiel, zajmując się głównie wsparciem Zespołu Kancelarii w bieżących czynnościach administracyjno- prawnych, tworzeniem treści zamieszczanych na stronie internetowej oraz stopniowo angażując się w wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług prawnych.

Interesuje się głównie prawem rodzinnym i spadkowym.

Patrycja Stolarczyk

Doktorant

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym w 2017 r. uzyskała dyplom magistra prawa. Aktualnie w trakcie procedury uzyskiwania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat sądownictwa rodzinnego. W 2020 r. uzyskała uprawnienia mediatora i ukończyła kurs specjalizacyjny z zakresu mediacji w sprawach rodzinnych w Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach rozwodowych oraz dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo cywilne. Autorka licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach z zakresu prawa rodzinnego.

Chciałbyś dołączyć do zespołu naszej kancelarii?

Wypełnij formularz aplikacyjny

Aplikuj