Umowa zawarta pod wpływem błędu – czy można się od niej uchylić?

Businessman Signing Contract Document At Desk

Umowa składa się z oświadczeń woli stron tej umowy. Kodeks cywilny stanowi natomiast, iż skutki wadliwie wydanych oświadczeń woli mogą być usuwane w specjalnym trybie. Jedna z wad oświadczeń woli jest błąd. Kodeks cywilny nie definiuje tego pojęcia, jednakże możemy przyjąć, iż błędem jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność ta może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa. Konieczne jest tak by błąd był istotny, to znaczy tyle, iż osoba, która działała pod wpływem błędu, gdyby miała prawidłowe rozeznanie, nie zawarłaby przedmiotowej umowy.

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego innej osobie pod wpływem błędu jest możliwe przez oświadczenie woli złożone tej osobie na piśmie. Dla zachowania ww. uprawnienia wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej, to znaczy zawierającej podpis. Co więcej, uchylenie się może nastąpić również poprzez skuteczne wniesienie powództwa do właściwego sądu, a także w drodze zarzutu zgłoszonego w procesie w innym piśmie procesowym.

Warto przy tym podkreślić, że uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli wydanego pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od momentu wykrycia tego błędu.

Udostępnij wpis

Więcej wpisów

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyraża Pani/Pan zgodę na zapisywanie plików cookies w Pani/Pana przeglądarce. Za pomocą plików cookies zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach statystycznych. Prosimy pamiętać, że zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Klikając w poniższy link może Pani/Pan zapoznać się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.