Wszystkie publikacje

W każdym małżeństwie mogą pojawić się problemy, których skutkiem może być separacja lub rozwód. Jeśli…

Praca zdalna w ostatnich kilku miesiącach cieszy się ogromnym powodzeniem. Pracodawcy i pracownicy zostali do…

Kwestia zgodności z prawem przeprowadzania wyrywkowych badań kontroli trzeźwości pracowników jest jedynym z poważniejszych problemów…

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia…

Umów należy dotrzymywać W prawie cywilnym, które reguluje stosunki umowne, obowiązuje zasada, zgodnie z którą…

Już na wstępie należy zasygnalizować, że brak klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym przeciwko drugiemu małżonkowi…

Mija właśnie rok, jak w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.- o…

Definicja spółki cywilnej zawarta została w art. 860 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r….

W ramach prowadzonej przez naszą kancelarię obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego bardzo często zajmujemy się…

Klientka chciałaby dokonać sprzedaży mieszkania odziedziczonego w połowie 2009 r. po zmarłym małżonku. Jest zainteresowana…

W jednym z ostatnich artykułów pisaliśmy o możliwości wystąpienia przez wierzyciela do sądu z wnioskiem…

W toku prowadzonego przez komornika postępowania często okazuje się, że dłużnik nie posiada żadnego majątku,…