Chat with us, powered by LiveChat

W sytuacji uzyskania decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej przyznania prawa do emerytury, renty oraz innych przewidzianych ustawą świadczeń, warto wiedzieć, że taka decyzja nie jest ostateczna oraz że może być zaskarżona. Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ,…

Organem uprawnionym do decydowania o przyznaniu lub odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby występującej z wnioskiem o przyznanie takiej renty. Zgodnie z art.57 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych ( Dz.U….

W poprzednim artykule omówione zostały podstawy umorzenia zaległych składek przez ZUS w sytuacji ich całkowitej nieściągalności. W tym artykule wyświetlone zostaną przesłanki umorzenia zaległych składek pomimo braku stwierdzenia ich całkowitej nieściągalności. W myśl ust.3a art.28 u.s.u.s. należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych…

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należy do obowiązków każdego pracodawcy i każdej osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. Jednak z różnych przyczyn może się zdarzyć powstanie zaległości wobec ZUS, będących skutkiem nieopłacenia w terminie składek. W takiej to sytuacji ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 1442 ze…

© 2016 | Realizacja: StudioDi / Creative Agency

All rights reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij